>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Za vyhlídkami Kamenického Šenova

Kamenický Šenov, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Výlet je vhodný pro cykloturistiku, pěší i pro rodiny s dětmi. Trasa vás zavede do oblasti Kamenického Šenova a Polevska na pomezí Českého Středohoří a Lužických hor.Na trase se nacházejí přírodní památky, které jsou nepochybně chloubou této oblasti.


Kamenický Šenov

Kamenický Šenov se rozkládá na pomezí Lužických hor a Českého středohoří. V 15. století patřil Kamenický Šenov k českokamenickému panství Hynka Berky z Dubé, od roku 1427 pak pánům z Vartemberka. Na počátku 17. století koupil panství Radoslav Kinský z Vchynic. Město je spojeno se sklářskou výrobou, jejíž tradice sahá až do 17. století, od poloviny 19. století zde působí první odborná sklářská škola na světě. První sklářská huť vznikla v roce 1886 – Rücklova Huť. Jméno Kamenického Šenova je spojeno s jednou zajímavou a slavnou tradicí - výrobou svítidel. První lustry se zhotovovaly podomácku a ojediněle již koncem 17. století - zprvu jen ze skla, ale později kombinováním skleněných a kovových dílů. Výrobě lustrů se věnovaly zejména rodiny Palmů. K opravdovému rozmachu a dokonalosti přivedl výrobu lustrů v druhé polovině 19. století Elias Palme, který v roce 1905 postavil v Kamenickém Šenově v tehdy moderním secesním stylu velký tovární objekt, tzv. „Eliášku“.

Prácheň – Panská Skála

Panská skála neboli Varhany je národní přírodní památkou a unikátním geologickým útvarem. Od roku 1895 je nejstarší chráněnou geologickou rezervací v České republice. Čedičové sloupce svým seskupením připomínají varhany a dosahují výšky až 15 metrů. Byly odkryty těžbou v 18. a 19. století. Částečným vytěžením tu také vznikla prohlubeň, která se po zastavení prací v lomu naplnila dešťovou vodou a vytvořila malé jezírko. Skalní útvar posloužil i jako „kulisa“ pro scénu z pohádky Pyšná princezna.

Klučky (lom)

Přírodní památka se nachází přibližně 2,5 km severovýchodně od Kamenického Šenova, mezi obcemi Prácheň a Polevsko. Je to čedičový lom o výšce 642 m s pravidelně vyvinutými svisle stojícími kamennými sloupy, ze kterého je krásný výhled do okolí.

Polevsko

Obec leží přibližně 3 km severozápadně od Nového Boru na úpatí Lužických hor mezi Polevským vrchem, Medvědí hůrkou a dominantou celé oblastí – vrchem Klíč. První písemné zmínky pocházejí z konce 15. století. Obec je spjatá se sklářstvím, v 16. století přišli skláři Oppitzové z Bavorska, což mělo za následek rozvoj sklářské výroby a sklářských technik. Prioritou polevských sklářů byl vývoz skla do zahraničí. Kolem roku 1813 začalo místní sklářství díky konkurenci v Novém Boru upadat. Z kulturních památek se dochoval kostel Nejsvětější Trojice z 18. století postavený stavitelem italského původu Petrem Pavlem (Paulem) Columbanim z Litoměřic, barokní socha P. Marie, socha Krista a kaplička v západní části obce. Ve středu města najdeme doklad místní lidové architektury v podobě souboru patrových roubených domů. Část trasy vede po naučné stezce „Za polevskými obry“. V zimním období je oblast známá jako lyžařské středisko, zejména pro rodiny s dětmi, a díky upravovaným běžeckým tratím.

Nový Bor

Nový Bor se nachází na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí – Českého středohoří a Lužických hor. Původně bylo město centrem textilní výroby, ale brzy se stalo střediskem sklářského podnikání, které určovalo jeho vývoj až do dnešní doby. Osada Bor vznikla v roce 1692 rozparcelováním pustého dvora statku arnultovického sedláka Raškovského (Arnultovice jsou dnes součástí města). Roku 1710 panství převzal rod Kinských a v roce 1757 byla tato osada na žádost hraběte Kinského císařovnou Marií Terezií povýšena na město. Následně začal rozmach sklářství. Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních hutích. Hrabě Kinský podporoval město i proto, že leželo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk. Mezi turistické zajímavosti města patří Sklářské muzeum z konce 19. století, které je umístěno v empírové budově na náměstí a dokládá bohatou sklářskou historii města. Mezi další významné sklárny lze zařadit Ajeto, Egermann či Crystalex. Každé 2 roky se ve městě koná mezinárodní sklářské symposium (IGS), které představuje tvorbu několika desítek soudobých umělců z různých koutů světa.

Příloha

Fotogalerie

Nový Bor, autor: Milan Drahoňovský

Nový Bor

 
Panská Skála, autor: Milan Drahoňovský

Panská Skála

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load