>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Kaple sv. Anny, Dolní Lochov

Kaple sv. Anny, autor: Pavla Bičíková

Český ráj

Dolní Lochov, 506 01

Na zalesněném vulkanickém vrchu nechal hrabě Schlik na přelomu 17. a 18. století vybudovat poutní kapli. Jako jeden z mála na Jičínsku nebyl tento vulkanický kužel narušen těžbou čediče.

Stavba kaple byla součástí budování barokní krajinné kompozice, kterou se zbožný, vzdělaný a pokrokový šlechtický rod rozhodl vtisknout svému panství také duchovní rozměr. Základní osu této barokní krajinné kompozice tvoří křesťanský kříž, jehož vertikální rameno tvoří pomyslná spojnice mezi rodovým zámkem v Jičíněvsi, kaplí Loreta a kaplí sv. Anny. Horizontální rameno kříže leží na spojnici Lorety, kaple Andělů strážných a vokšického zámku.

Centrální dispozice stavby vycházející z kruhového půdorysu a specifický způsob jejího architektonického provedení nesou rukopis architekta – umělce, jakým byl Jean Baptiste Mathey. Kaple je zasvěcena svaté Anně – matce Panny Marie. V den jejího svátku sem každoročně přicházeli poutníci z širokého okolí. Kamenná kazatelna připojená k boku kaple napovídá, kde kněz sloužil mši. Tato tradice byla obnovena v roce 2005. Procesí vychází z Dolního Lochova a je zde sloužena mše za hudebního doprovodu. Od roku 1958 je kaple chráněnou nemovitou kulturní památkou. V roce 1990 byl celý vrch zařazen mezi chráněné přírodní památky. Předmětem ochrany je teplomilná flóra dochovaná v dubohabřinovém lese a v jeho bezprostředním okolí.

U kaple sv. Anny lze zahájit putování po kapličkách, které je možné vést okrajem lesa směrem na Ostružno, poté pokračovat po červené turistické trase ke kapli sv. Trojice, dále po lesní cestě ke kapli Andělů strážných a na Loretu. Trasu lze prodloužit až na vrch Veliš, odkud je krásný výhled po krajině. Okolní krajina si zachovala jisté kouzlo nenarušenosti a je příjemná k procházkám. Během putování lze navštívit koupaliště Sklář, které se nachází za Ostružnem, u kaple sv. Trojice. Také je možno se vydat na opačnou stranu - přes Dolní Lochov po červené značce do Prachovských skal.

Průseky Lorety (viz. obrázek Průseky Lorety) - Staré mapové podklady dokládají existenci čtyř lesních průseků ve tvaru kříže. Průseky byly úhlově posunuty od směrů světových stran a nikterak nenavazovaly na komunikační síť Jičínska a Kopidlenska. V osách těchto průseků leží významné krajinné a spirituální body. „Severní" průsek spojuje Loretu s lokalitou Ostružna a sv. Annou, „východní" spojuje Loretu s kaplí Andělíčkem a zámkem ve Vokšicích, „jižní" průsek váže Loretu k zámku v Jičíněvsi a ke kostelu Panny Marie v Kostelci. Průsek „západní" míří na kótu Holého vrchu. 

Příloha

Církevní památky: kaple

Fotogalerie

Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Kaple sv. Anny, autor: Jan Mertlík

Kaple sv. Anny

 
Průseky Lorety

Průseky Lorety

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load