>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Vydejte se na novou naučnou stezku údolím Vošmendy

NS údolím Vošmendy, autor: Miloslav Hájek

Český ráj

Od června 2015 je na Semilsku zpřístupněna nová turistická naučná stezka - NS údolím Vošmendy, která láká svou trasou vedoucí přírodní rezervací Vošmendy. Seznámí vás s chráněnou flórou a faunou, krasovým územím, vápenickými pecemi a připomene tehdejší těžbu železné rudy na Bozkovsku. Sice není bezbariérová, ale je vhodná pro rodiny s dětmi.

Přírodní rezervace údolí Vošmendy se rozkládá na 13 ha a byla zřízena v roce 1997. Nachází se v krasovém území s jeskyněmi, ponory, vývěry podzemních vod a krasovými propady, částečně podél toku říčky Vošmendy.

Od června 2015 je v této lokalitě otevřena nová turistická naučná stezka v délce cca 6 km, přičemž 600 m stezky prochází právě zmiňovanou přírodní rezervací. Vede po stávajících komunikacích, stezkách a pěšinách v lesní a zemědělské krajině mimo obec, není však úplně bezbariérová. Dva zamokřené úseky v délce 15 m a 40 m jsou zprůchodněny povalovým chodníkem. Na jaře právě v tomto místě pokrývá zem doslova koberec bledulí.

Na trase je instalováno 11 informačních tabulí věnující se krajině Podkrkonoší, přírodní rezervace, těžbě železných rud a vápenictví, krasovým jevům v údolí Vošmendy, rostlinám a živočichům vyskytujícím se v drobném vodním toku, v lese apod. Na základě provedeného průzkumu archeology z Muzea Českého ráje v Turnově bylo zjištěno, že nalezené kruhové pece i pece tvaru žárovky jsou staré vápenice z 16. a 18. století. Byly zde nalezeny zlomky keramiky i ze 14. století. Dle záznamů ze Státního okresního archivu v Semilech vyplývá, že dolování železa na Vošmendě probíhalo v letech 1857-1858.

Na trase nechybí vyhlídky a tři odpočinková místa s herními a interaktivními prvky včetně prolézaček pro děti.

Realizace dlouho očekávané stezky byla finančně podpořena v rámci prioritní osy 6 – Operačního programu Životní prostředí.

Výchozí bod stezky: Parkoviště v Bozkově

Příloha

Fotogalerie

Model řeky, autor: Miloslav Hájek

Model řeky

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load