>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Zaniklé obce Ralska

Svébořice - Zaniklé obce Ralska, autor: Zaniklé Ralsko - archiv

Máchův kraj

Ralsko
pošta Mimoň, 471 24

Web: www.zanikleralsko.cz, http://mestoralsko.cz/historie-mesta/d-2273/p1=2283

Oblast dnešního Ralska byla do konce 2. sv. války běžnou součástí okresu Česká Lípa. Nacházelo se zde přes 20 vesnic a 20 samot s přibližně 7 000 obyvateli, které živilo zemědělství a drobná řemesla. Po roce 1945 bylo vyhnáno z tohoto území původní německé obyvatelstvo a tento kraj zůstal doslova prázdný. Toho využila Československá armáda, která zde v roce 1950 zřídila vojenský výcvikový prostor, jež zde trval až do roku 1992. Za tuto dobu zde cvičili českoslovenští a později sovětští vojáci.

Svébořice 

Na území obce se ve 4. stol. našeho letopočtu rozkládalo markomanské hradiště. V roce 1325 zde byla založena farní ves s kostelem, zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie. Jádrem kostela byla loretánská kaple, tzv. svatá chýše. Kostel byl i poutním místem, ke kterému vedla z Mimoně poutní cesta lemovaná patnácti výklenkovými kaplemi.  Kostel zanikl společně se vsí. Působil zde hasičský sbor, hudební a pěvecký spolek, svaz Němců, spolek vlastnící místní konzum, dělnický a sportovní spolek a kulturní německý spolek. Ve vesnici bylo šest hospod a také měly vlastní trojtřídní školu, kam chodily děti z okolních vsí. V roce 1921 měly Svébořice 141 domů a 615 obyvatel, z toho 32 Čechů. V roce 1946 se vznikem Vojenského újezdu obec zanikla, byla úplně zničena. Na jejím místě byla vybudována tanková střelnice.

Jablonec u Mimoně
Obec Jabloneček tvořila spolu s osadami Chlum, Prosíčka a Pytlíkovský mlýn hranici Sudet. V Jablonci byly dvě školy. K německé byla v r. 1933 postavena škola česká. Po záboru Sudet byla z české školy zřízena hraniční celnice. Působil zde dobrovolný spolek hasičů a svaz německé mládeže. Barokní kostel Narození Panny Marie byl postaven na středověkých základech, po roce 1948 byl stržen. Jablonec měl v roce 1921 105 domů a 432 obyvatel, z toho 25 Čechů.

Křída
Okolo zbytků obce jedeme po výjezdu z vrat Židlovské obory do údolí Zábrdky. Ves byla založena nedaleko hradu Krutzenburg, který stál na skalnatém ostrohu nad říčkou Zábrdkou. V roce 1921 žilo v 28 domech 127 obyvatel, z toho 7 Čechů.

Horní Krupá
Obec spadala do panství Berků z Dubé. Vesnicí protékal Mlýnský potok zvaný také Klokočkův. Uprostřed vsi stála kaple zasvěcená sv. Magdaleně. V roce 1904 byla otevřena jednotřídní škola. V roce 1921 bylo v Horní Krupé 65 domů. Z 305 obyvatel bylo 10 Čechů.

Jezová
Ves vznikla pravděpodobně jako mýtná ves. V roce 1921 zde bylo 71 domů s 309 obyvateli, z toho bylo 7 Čechů.

Prosíčka
Prostorem bývalé Prosíčky prochází silnička z Jablonce směrem na Rokytou. Obec zcela zanikla v době vytvoření Vojenského prostoru. Místo poznáte podle mladšího porostu, který zde byl vysazen po likvidaci letecké střelnice. Osada měla 12 domů a 54 obyvatel, z toho byl jeden Čech.

Holičky
Tato část Ralska se nacházela v údolí jihozápadně od Osečné. V roce 1931 zde bylo 35 domů se 143 obyvateli.

Okna
Zajímavostí bylo, že obec neměla tekoucí vodu, téměř každé stavení mělo vlastní studnu. Pro napájení dobytka a jako požární nádrže bylo vyhloubeno několik rybníků na dešťovou vodu. V roce 1889 byla zde zřízena škola. Od roku 1899 měla obec vlastní hřbitov. Počátkem 20. st. Bylo v Oknech 87 domů s 331 obyvateli, z toho 21 Čechů.

Strážov
Strážov – malá vesnička obklopená hlubokými lesy. V jednom z domů byla varna smůly a poblíž vsi se nacházela sklářská huť. Strážov měl v roce 1900 v 13 roztroušených domech 51 obyvatel. Na krásném palouku dokládá osídlení několik dubových aleji.

Kracmanov
Vesnice ležela v místě křižovatky cykloturistických tras CT 241 a CT 25. Doba vzniku obce není známa. Název Kracmanov (německý Kratzdorf) se uváděl též jako Grasdorf, což by se zlovolně přeložit jak Travní ves. Vesnice neměla žádnou tekoucí vodu, téměř před každým domem byla studna. Ve vsi nebyla vlastní škola, ale v zimních měsících se děti učily v domě č. p. 28, který náležel pod školu v Jablonci. Kracmanovská hospodářství byla malá, jejích obyvatele lze označit jako chalupníky, kteří pracovali na větších statcích v okolí. Známou budovou byl ubytovací dům s názvem Kracmanovský šenk, kde se pravidelně setkávaly učitelské rodiny z okolních vsí. Kracmanou měl v roce 1900 zapsáno 22 domů s 96 obyvateli.

Olšina
Ve vesnici byl velký nedostatek vody. V roce 1893 byl zřízen pramenný vodovod, který napájel i dva místní rybníky. Předtím se voda dovážela. V roce 1890 byla slavnostně otevřena jednotřídní škola s bytem pro učitele. V roce 1909 zde byla zřízena četnická stanice. V roce 1909 měla Olšina 46 domů a 214 obyvatel. V obci byly tři hostince, dva obchody. Kromě zemědělců zde bylo několik obchodníků a řemeslníků, parní mlékárna, cihelna a parní pila. Pila zajišťovala obci elektrický proud až do roku 1922, kdy sem bylo nataženo elektrické vedení. V roce 1921 měla obec 46 domů s 213 obyvateli, z toho 4 Češi.

Židlov
Dva kilometry dlouhá ves byla dělena na Horní a dolní. Byla založena mnichy z kláštera v Hradišti jako mýtná lesní ves. V roce 1921 bylo v Židlově 79 domů, v nichž žilo 375 obyvatel, z toho jeden Čech.

 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load