>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Přes hory doly

Jonsdorf - jezírko, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Jablonné v Podještědí, 471 25

Přes hory a doly po obou stranách hranice.

Jablonné v Podještědí – Kněžice – Heřmanice v Podještědí – Krompach – Jonsdorf – Waltersdorf – Dolní Světlá – Mařenice – Mařeničky – Kunratice u Cvikova – Lindava – Brniště – Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí vzniklo kolem roku 1240 v místě větvení staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice. První zmínka o něm je z roku 1249, kdy byl majitelem zdejšího panství Havel, syn Markvartův. Krátce poté tu vznikl i dominikánský klášter, založený Havlovou manželkou Zdislavou. Nejstarší dochovanou stavbou je kaple sv. Volfganga, v jádře gotická ze 13. století, renesančně přestavěná v 16. století.
Bývalý dominikánský klášter je poprvé písemně uváděn v roce 1252.
Také původně klášterní, po roce 1788 i farní chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy stojí na místě starších svatyní. Výstavbu dnešního chrámu zahájil v roce 1699 majitel panství František Antonín Berka z Dubé. Projekt vypracoval vídeňský architekt Jan Lukas Hildebrandt. Základy stavby jistí pilíře zapuštěné hluboko do země, náspu i podzemních prací bylo využito k rozšíření krypty a k vybudování tří podlaží katakomb, sahajících až 39 m pod úroveň kostela.  

Heřmanice

Heřmanice jsou podhorská zemědělsko-rekreační ves, nepravidelně rozložená v širokém údolí Heřmanického potoka. Poprvé je ale zmiňována roku 1391, kdy patřila k jablonskému panství. Obyvatelé obce se původně živili zemědělstvím a prací v lese, ale později se zde rozšířilo tkalcovství a výroba příze. Uprostřed osady stojí jednoduchý pseudogotický kostel sv. Antonína z 1. poloviny 19. století. V obci se také dochovala řada lidových domů lužického typu. Jedním z nejzajímavějších je starý selský statek s roubeným přízemím a hrázděným patrem, stojící naproti kostelu.

Krompach

Horská ves ležící mezi Hvozdem a Plešivcem na staré obchodní cestě do Žitavy. První zmínky o obci Krompach pocházejí z roku 1391, kdy je zmiňována jako ves s mlýny patřící k milštejnskému panství. Dnes má Krompach převážně rekreační charakter. Z kulturních památek se v obci nachází kostel 14 svatých Pomocníků, poblíž obce jsou umístěny barokní sochy ze 17. a 18. století, dochovalo se zde i několik staveb lidové architektury. Východně od vsi při zpevněné komunikaci najdeme památné tisy - nejstarší exemplář má asi 500 let.

Jonsdorf

Jonsdorf je lázeňské středisko - státem uznané vzdušné lázně. Jejich rozvoj začal v 19. století. Od roku 1890 Jonsdorf konečnou stanicí Žitavské úzkorozchodné dráhy, dodnes obsluhované historickými parními lokomotivami. V obci se nachází motýlí dům, kde v kupolovité hale létají stovky motýlů. V okolí města se nachází skalní uskupení Jeptišky.

Dolní Světlá/Waltersdorf – hraniční přechod

Významné hraniční sedlo, kde dochází k větvení hřebenových cest. Již ve středověku procházela zdejším sedlem z Čech do Lužice tzv. Vetešnická cesta (Plunderstrasse).

Mařenice

Obec Mařenice se rozkládá podél potoka Svitavka. Do katastru Mařenic patří také Horní a Dolní Světlá a Mařeničky. První zmínky o obci jsou z roku 1372, osídlení zde vznikalo od 14. století při cestě do Žitavy. Jméno Mařenice (Marzenicz) vzniklo podle zdejšího kostela sv. Maří Magdalény. Současný barokní dvouvěžový kostel byl postaven na místě staršího kostela, na návrší uprostřed obce. V ambitu kostela jsou barokní náhrobníky ze 17. a 18. století.

Kunratice u Cvikova

První zmínky o obci pocházejí z roku 1352, kdy byla zmiňována jako Conradi villa. Obec byla pustošena několika katastrofami - třicetiletou válkou, selskými bouřemi a morem. Zajímavostí obce je kostel Povýšení Sv. Kříže z roku 1833. V okolí Kunratic je několik horolezeckých terénů, například Dutý kámen nebo Skála smrti.

Lindava

Lindava je obec ležící v údolí vytvořené říčkou Svitávkou. V Lindavě roku 1756 nechal hrabě J.J.M.Kinský postavit dvě své zrcadlárny. Svými zrcadly dokázal zásobovat velkou část celé Evropy. V 90. letech 20.století získala objekt staré německé textilky skupina sklářů a založila sklárnu Ajeto, kde vzniklo i muzeum a prostor, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet vyfouknout vlastní skleněný výrobek. V areálu je i stylová sklářská krčma.

Brniště

První zmínky o obci pocházejí z roku 1352. V té době zde hospodařil rod Blektů z Útěchovic. V Brništi a přilehlých obcích se dodnes dochovalo několik historických památek. Jedná se o kostel sv. Mikuláše, barokní vstupní bránu, hřbitovní kapli, kapli na Luhově a několik stavení, které jsou pozůstatkem místní lidové architektury. Novinkou v obci je naučná Stezka hastrmanů, která seznamuje návštěvníky s tradičním rybníkářstvím v okolí obce.

Příloha

Fotogalerie

Hrázděné domy v Německu, autor: Milan Drahoňovský

Hrázděné domy v Německu

 
Jablonné v Podještědí, autor: Milan Drahoňovský

Jablonné v Podještědí

 
Mařenice, autor: Milan Drahoňovský

Mařenice

 
Mařenice

Mařenice

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load