>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Po grabštejnském panství

Hrad a zámek Grabštejn, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Projeďte se po území, které patřilo grabštejnskému panství.

Chrastava

Město Chrastava se nachází v údolí Lužické Nisy. Ve 13. století přišli do Chrastavy na pozvání Přemyslovců němečtí kolonisté. Byli to převážně horníci, kteří na místě původní osady založili město a v okolí začali s těžbou kovů. V 16. - 17. století se těžba rud v Chrastavě ocitla v krizi, a tak se začaly objevovat domácí dílny zaměřené na textilní výrobky. Tím vznikl základ textilního průmyslu. Dominantou Chrastavy je kostel sv. Vavřince, výrazná pseudogotická stavba stojící na nevysokém návrší nad městem. Na jeho místě stál pravděpodobně již ve 14. století dřevěný kostel, několikrát přestavovaný, k němuž byla na konci 16. století přistavěna mohutná kamenná věž, která stojí dodnes. V letech 1866-1868 byl kostel přestavěn do dnešní podoby. Mezi zajímavosti města patří Führichův dům. Rodný dům malíře Josefa Führicha byl postaven roku 1802. Přízemí této krásné hrázděné stavby je muzeem bytového vybavení, neboť nábytek se zachoval původní. V prvním patře jistě nadchne veliký betlém a muzeum o životě a díle Josefa Führicha. Ve Führichově domě je možno shlédnout malou galerii s 10 barevnými litografiemi dalšího chrastavského rodáka Willi Sitteho a dále kopie (opět původem chrastavanů) Gustava Kratzmanna a Wilhelma Kandlera aj. Mezi další zajímavosti patří Hasičské muzeum s expozicí hasičského náčiní všeho druhu, od malých přenosných vodních čerpadel po velké ruční či parní stříkačky.  Součástí Chrastavy je osada Vítkov, která je dlouhá téměř 6 km. V současné době zde probíhá rekonstrukce opevněného velmožského dvorce Wothanburg z přelomu 12. a 13. století.

Václavice

Václavice je vesnice, která je součástí města Hrádek nad Nisou. Téměř 5 km dlouhou vesnici lemuje Václavický potok a Václavická přehrada, která je využívaná k rybaření.  První zmínka o obci s názvem Wezillwalde pochází z roku 1326, patřila ke grabštejnskému panství. V dochovaných archivech jsou pouze písemnosti, které se vztahují k místnímu kostelu svatého Jakuba Apoštola. V této kdysi zemědělské obci se dochovalo několik původních domů, nejzajímavější je dům z r 1794 s hrázděným patrem a štíty, stojící u křižovatky se silnicí od Pekařky. Nad ním stojí barokní fara a hřbitov. Kostel sv. Jakuba st., stávající na hřbitově, byl v sedmdesátých letech zbořen. Pod hřbitovem u cesty se nachází jeden z mála smírčích křížů na Hrádecku, údajně upomínající na událost z třicetileté války. Ve Václavicích je u domů a v okolních polích ještě mnoho dalších drobných sakrálních památek.

Chotyně

Obec založená ve 14. století, její původní německý název byl Ketten (18. století). Dnes je mohutným náspem železniční trat rozdělena na dvě části. Na náspu je také zastávka se stylovou budovou připomínající horské boudy. U silnice do Dolní Suché vyvěrá pramen, který je silně železitý a tím okrově zbarvený. V roce 1869 zde vznikly dokonce malé lázně. Pod hradem Grabštejnem, který je dominantou kraje, se rozprostírá golfové hřiště. Obec měla původně ryze zemědělský ráz. Ve středověku se zde dobývala železná ruda a později také hnědé uhlí (lignit).  Chotyně patřila ke grabštejnskému panství. Toto panství doznává rozvoj až ve druhé polovině 16. století v dobách nového pána na Grabštejně, místokancléře Jiřího Mehla ze Střelic. Ten se pustil do těžby mědi, zinku, stříbra a olova, budoval hamry a obchodní styky.

Hrad a zámek Grabštejn

Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století a je jedním z nejstarších hradů v severních Čechách. Na místě původního hradiště byl postaven královský hrádek, který od roku 1256 vlastnili Donínové. Hrádek byl později renesančně přestavěn a rozšířen o takzvaný Dolní zámek. Ten je dnes empírově upravený a jeho součástí je i Hostinský dům z roku 1833. Dominantou Horního hradu je kulatá věž, která je volně přístupná a je z ní hezký výhled na Trojzemí (ČR, Polsko, Německo). Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v r. 1993. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku, zařízené převážně původním nábytkem clam-gallasovské sbírky, které jsou doplňovány dalším mimořádně hodnotným mobiliářem regionálního původu, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století. Od roku 2012 běží na Grabštejně nový projekt „Odhalte tajemství hradu Grabštejn -zážitková prohlídka se sv. Barborou“.  V letní sezóně se na Grabštejně konají kulturní a společenské akce, koncerty, divadlení představení a další. Grabštejn je také součástí projektu Putování za renesancí, které představuje putování za poznáním známých i méně známých renesančních památek Lužických hor.

Lužická Nisa

Lužická Nisa tvoří státní hranici mezi Polskem a Německem. Je levým přítokem Odry, pramení v Nové Vsi nad Nisou. Celkem má délku 252 km a vlévá se do Baltského moře. Původ jména Nisa je dodnes nejasný. Poprvé se tento název ve tvaru „Nizzam“ objevil v listině z roku 1241, kterou král Václav I. vymezil hranice Čech vůči Horní Lužici.  Podél řeky vede oblíbená cyklotrasa Odra Nisa.

Bílý Kostel nad Nisou

Obec Bílý Kostel nad Nisou se nachází v údolí Lužické Nisy nedaleko Chrastavy. Počátky osídlení v oblasti okolo dnešního Bílého Kostela spadají pravděpodobně do 8. - 9. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V minulosti měla obec dvě latinská jména: Henricivilla (Jindřichova Ves) a Alba ecclesia (Bílý Kostel). První název dávno zanikl, dodnes se udržel jen druhý. V minulosti byl Bílý Kostel připomínán jako hornická ves, v okolí se těžilo olovo a stříbro. Roku 1836 tu byla postavena první textilní továrna, později i přádelna ovčí vlny a velká papírna. Na pravém břehu řeky Nisy stojí Panský mlýn, pozdně barokní dvůr z roku 1793. Na přelomu 15. a 16. století se ve zřícenině nedalekého hradu Rajmond (Raimund) ukrývaly loupeživé bandy. Proto dal Mikuláš II. zbytky tohoto bývalého strážního hradu zbourat. Dodnes se z hradu dochovaly jen části věžovitých stavení a hradeb.

K obci Bílý Kostel patří i osada Panenská Hůrka, kterou založili němečtí přistěhovalci z Krušnohoří a Duryňska. Ti v okolí objevili ložiska stříbra, mědi, zinku, cínu a olova. Po intenzivní těžbě zůstalo v osadě mnoho stop, v místě zvaném Hutní kout jsou patrné zbytky Štoly pěti bratří. V současné době slouží Panenská Hůrka především k rekreaci.


Příloha

Fotogalerie

Grabštejnský rybník, autor: Milan Drahoňovský

Grabštejnský rybník

 
Chrastava, autor: Milan Drahoňovský

Chrastava

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load