>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Pašeráckou stopou

Uhelná, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Projeďte si část Pašerácké cyklotrasy a objevte místa známá i neznámá.

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou leží na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi na Trojmezí Čech, Německa a Polska. Hrádek je pokládán za nejstarší osídlené místo v údolí Nisy. Již v 10. století byla oblast osídlena slovanskými lužicko-srbskými kmeny.  V obci se nachází kostel sv. Bartoloměje z 18. století, Chrám Pokoje v novogotickém stylu z roku 1900 – 1901, středověká studna a také Multifunkční centrum Brána Trojzemí, ve kterém jsou mimo jiné vystaveny ostatky hrádeckého „vampýra“, muže záhadně pohřbeného ve 14. století. Severně od města leží rekreační areál Kristýna v zatopeném lignitovém dolu, který nabízí sportovní vyžití.


Oldřichov na Hranicích

Oldřichov na Hranicích leží na česko-polském pomezí, od polského Kopaczówa ho odděluje pouze Oldřichovský potok (polsky Lubota). Existence vesnice je doložena už roku 1287.  V polské části zůstal původně renesanční kostel sv. Josefa z počátku 16. století, který byl v 18. století barokně přestavěn, s dřevěným stropem a barokním oltářem.

Uhelná

Uhelná je malá vesnice a součástí Hrádku nad Nisou. Nachází na kopci Vřesový vrch (Heidelberg, 341 m n.m.) přímo na hranicích s Polskem. Uhelná byla založena roku 1720 jako tábor pro uhlíře. Stojí zde několik původních domů, nejzajímavější je hrázděný dům č.p. 4. V jeho sousedství vyrostl hrázděný dům ještě jeden, tentokrát nový a moderní. Z novorománské kaple P. Marie Pomocné stojí jen obvodové zdi. Celou osadu zdobí lipová stromořadí. Mezi místní zajímavosti patří i nedaleký větrný mlýn, který je předělán na penzion.

Chrastava

Město Chrastava se nachází v údolí Lužické Nisy. Ve 13. století přišli do Chrastavy na pozvání Přemyslovců němečtí kolonisté. Byli to převážně horníci, kteří na místě původní osady založili město a v okolí začali s těžbou kovů. V 16. - 17. století se těžba rud v Chrastavě ocitla v krizi a tak se začaly objevovat domácí dílny zaměřené na textilní výrobky. Tím vznikl základ textilního průmyslu. Dominantou Chrastavy je kostel sv. Vavřince, výrazná pseudogotická stavba stojící na nevysokém návrší nad městem. Vedle kostela stojí barokní fara z roku 1739. Mezi zajímavosti města patří Führichův dům. Rodný dům malíře Josefa Führicha byl postaven roku 1802. Přízemí této krásné hrázděné stavby je muzeem bytového vybavení, neboť nábytek se zachoval původní. V prvním patře jistě nadchne veliký betlém a muzeum o životě a díle Josefa Führicha. Ve Führichově domě je možno shlédnout malou galerii s 10 barevnými litografiemi dalšího chrastavského rodáka Willi Sitteho a dále kopie (opět původem chrastavanů) Gustava Kratzmanna a Wilhelma Kandlera aj. Mezi další zajímavosti patří Hasičské muzeum s expozicí hasičského náčiní všeho druhu, od malých přenosných vodních čerpadel po velké ruční či parní stříkačky.Součástí Chrastavy je osada Vítkov, která je dlouhá téměř 6 km. V současné době zde probíhá rekonstrukce opevněného velmožského dvorce Wothanburg z přelomu 12. a 13. století.

Václavice

Václavice je vesnice, která je součástí města Hrádek nad Nisou. Téměř 5 km dlouhou vesnici lemuje Václavický potok a Václavická přehrada, která je využívaná k rybaření.  První zmínka o obci s názvem Wezillwalde pochází z roku 1326, patřila ke grabštejnskému panství. V dochovaných archivech jsou pouze písemnosti, které se vztahují k místnímu kostelu svatého Jakuba Apoštola. V této kdysi zemědělské obci se dochovalo několik původních domů, nejzajímavější je dům z r 1794 s hrázděným patrem a štíty, stojící u křižovatky se silnicí od Pekařky. Nad ním stojí barokní fara a hřbitov. Kostel sv. Jakuba st., stávající na hřbitově, byl v sedmdesátých letech zbořen. Pod hřbitovem u cesty se nachází jeden z mála smírčích křížů na Hrádecku, údajně upomínající na událost z třicetileté války. Ve Václavicích je u domů a v okolních polích ještě mnoho dalších drobných sakrálních památek.

Horní Vítkov

Ves ze 14. století, ve které se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie a zachovalé objekty lidové architektury. Na kop­ci nad vsí stojí replika středověké velmožské tvrze ze 12. století Curia Vítkov - Wothanburg, kde se konají slavnosti spojené např. s dobýváním tvrze.

Bílý Kostel nad Nisou

Obec Bílý Kostel nad Nisou se nachází v údolí Lužické Nisy nedaleko Chrastavy. Počátky osídlení v oblasti okolo dnešního Bílého Kostela spadají pravděpodobně do 8. - 9. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V minulosti měla obec dvě latinská jména: Henricivilla (Jindřichova Ves) a Alba ecclesia (Bílý Kostel). První název dávno zanikl, dodnes se udržel jen druhý. V minulosti byl Bílý Kostel připomínán jako hornická ves, v okolí se těžilo olovo a stříbro. Roku 1836 tu byla postavena první textilní továrna, později i přádelna ovčí vlny a velká papírna. Na pravém břehu řeky Nisy stojí Panský mlýn, pozdně barokní dvůr z roku 1793. Na přelomu 15. a 16. století se ve zřícenině nedalekého hradu Rajmond (Raimund) ukrývaly loupeživé bandy. Proto dal Mikuláš II. zbytky tohoto bývalého strážního hradu zbourat. Dodnes se z hradu dochovaly jen části věžovitých stavení a hradeb.

K obci Bílý Kostel patří i osada Panenská Hůrka, kterou založili němečtí přistěhovalci z Krušnohoří a Duryňska. Ti v okolí objevili ložiska stříbra, mědi, zinku, cínu a olova. Po intenzivní těžbě zůstalo v osadě mnoho stop, v místě zvaném Hutní kout jsou patrné zbytky Štoly pěti bratří. V současné době slouží Panenská Hůrka především k rekreaci.

Příloha

Fotogalerie

Bílý Kostel nad Nisou, autor: Milan Drahoňovský

Bílý Kostel nad Nisou

 
Horní Vítkov - pamětní kámen, autor: Milan Drahoňovský

Horní Vítkov - pamětní kámen

 
Bílý Kostel nad Nisou, autor: Milan Drahoňovský

Bílý Kostel nad Nisou

 
Výhledy, autor: Milan Drahoňovský

Výhledy

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load