>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Jedinečný soubor staveb v Horní Branné

Horní Branná - jedinečný soubor staveb, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí

Krkonoše

Telefon: +420 481 584 178, +420 481 584 179
Web: www.hbranna.cz

Dominantou Horní Branné je Harrachovská rodinná hrobka sv. Kříže. Proti ní stojí Harrachovský špitál. Nedaleko odtud můžete zhlédnout exteriér plátenického domu Františka Antonína Střížka s bohatou fasádovou výzdobou. Spolu s kostelem sv. Mikuláše, státem chráněnou kulturní památkou, špitálem a zámkem, představují jedinečný soubor staveb z období renesance a baroka.

Harrachovská hrobka

Stavbu rodinné hrobky sv. Kříže započal František hrabě z Harrachu v roce 1840. Dostavěna a vysvěcena byla roku 1870. Rakve dříve zemřelých členů rodu sem byly přemístěny z protější kaple sv. Aloise v roce 1875. Dobovou stavbu naproti špitálu tvoří dva souosé, osmiboké hranoly o nestejné výšce a podzemní zděná chodba – krypta, ve které jsou uloženy rakve. Hrobka má kruhovitý půdorys z byzantského a renesančního slohu, uvnitř je vykládána mramorem. V současnosti slouží jako pohřební síň i koncertní sál s vynikající akustikou.

Harrachovský špitál

V roce 1710 nechal budovu vystavět Alois hrabě z Harrachu pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků. Zde měli až do konce života zaopatření. Vstupní hala sloužila v původním harrachovském špitálu jako kaple. Pro oltář v ní byl namalován v 1. pol. 18. stol. obraz sv. Aloise, dílo malíře portrétů na zámku Oberneukirch v Sasku Georga Umstatta. Původní kaple byla přeměněna na vstupní vestibul. Nad vchodem je latinský nápis. Český překlad zní: „Alois hrabě z Harrachu, rytíř zlatého rouna, Josefův dvakrát tajný vyslanec ve Španělích a místodržitel v Thannhausen, vybudoval tento špitál.“ První rekonstrukce se uskutečnila v roce 1878. Chodby a byty byly nově upraveny. Nyní slouží objekt jako dům s pečovatelskou službou a je provozován obcí.

Zámek v Horní Branné – zámek pobytu mnoha významných osobností

Podle pamětní knihy obce v hornobranském zámku obýval na podzim roku 1627 a v únoru 1628 Jan Amos Komenský. Odtud odcházel do exilu do polského Lešna. V zámku je umístěna expozice věnovaná životu a tvorbě spisovatele, malíře, učitele Josefa Šíra, který se v Horní Branné narodil v roce 1859. Na nádvoří je instalována dřevěná socha muže v nadživotní velikosti, který přidržuje pár lyží s holemi. Jeho obličej je vytesán podle fotografie branského koláře Františka Soukupa jako připomínka, že první pár lyží v Čechách byl zhotoven v prvních lednových dnech v roce 1893 právě v Horní Branné. 


V dávných dobách byl život v osadách většinou  soustředěn jenom kolem tvrze a kostela. Kostel sv. Mikuláše v Horní Branně je nejstarším v celém Podkrkonoší. Jeho historie  je velmi bohatá. Pod správu branské farnosti patřily všechny okolní vesnice, v nich byly filiálky branské fary.

Příloha

Fotogalerie

Horní Branná - jedinečný soubor staveb, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí

Horní Branná - jedinečný soubor staveb

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (317)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load