>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Městské muzeum v Čelákovicích

Muzeum Čelákovice, autor: archiv muzea Čelákovice

Polabí

Na Hrádku 464
Čelákovice, 250 88

Telefon: +420 326 991 192
E-mail: info@celmuz.cz
Web: www.muzeum-celakovice.com

Expozice z nejen z historie města Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí. Od roku 1949 muzeum trvale sídlí v objektu Tvrze v bývalém středověkém šlechtickém sídle. Areál Tvrze prošel v 15. a 16. století četnými stavebními úpravami, byl rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. V roce 1982 byla dokončena 10 let trvající náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a následně zpřístupněny nové muzejní expozice. Sbírkový fond, tvořený přírodovědnými, archeologickými a historickými sbírkami, dnes představuje téměř 1 milión předmětů uložených v depozitářích. Ve stručnosti jsou v přístupné části objektu Tvrze veřejnosti prezentovány přírodovědnou, archeologickou a historickou expozicí.
V expozicích je zastoupena neživá i živá příroda středního Polabí a stovkami vystavených exponátů kontinuita osídlení, společenské dění i hospodářský a kulturní vzestup lidstva v uplynulých osmi tisíciletích v našem regionu. Muzeum vlastní i významné exponáty, jako např. zlatou záušnici z pravěkého sídliště v Toušeni, která je nejstarším dokladem užití zlata na našem území a to v období pozdní doby kamenné (3 tisíce let př. Kr.). Jiným unikátem je keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově - Zápech a řada vzácných nálezů ze Staré Boleslavi a dalších lokalit. Bohaté jsou i sbírky historické, mezi kterými významné místo zaujímá sbírka textilií získaná po B. Koutníkové.
V samostatném objektu nedaleko muzea - v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy, je umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". Košíkářskými výrobky, písemnostmi a dalšími doklady podává veřejnosti obraz o době vzniku, konjunktury a zániku tohoto, pro Čelákovice v 19. a počátkem 20. století, významného řemesla. 

Otevírací doba

Po - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Vstupné

Hlavní expozice
Plné vstupné:40,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK
Studentské vstupné:20,00 CZK
Seniorské vstupné:20,00 CZK
Aktuální výstavy
Plné vstupné:30,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK

Služby a vybavení: stání na kola
Typ muzea: vlastivědné přírodovědné, vlastivědné přírodovědné

Fotogalerie

upíři v Čelákovicích, autor: archiv muzea Čelákovice

upíři v Čelákovicích

 
100 let Muzea v Čelákovicích, autor: archiv muzea Čelákovice

100 let Muzea v Čelákovicích

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load