>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
11.11.2021 - 26.11.2021 Závěr zjišťovacího řízení - oznámení SEA - Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje ----- -----
2.11.2021 - 17.11.2021 Návrh rozpočtu Svazek obcí SMRK na rok 2022 + Výhled pro roky 2023-2024 ----- -----
20.10.2021 - 4.11.2021 Návrh rozpočtu MŠ Lázně Libverda na rok 2022 + Výhled pro roky 2023-2024 ----- -----
20.10.2021 - 4.11.2021 Návrh rozpočtu ZŠ Lázně Libverda na rok 2022 + Výhled pro roky 2023-2024 ----- -----
18.10.2021 - 15.11.2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ----- -----
4.10.2021 - 24.10.2021 Oznámení - Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje ----- -----
4.10.2021 - 11.10.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.16 ----- -----
23.9.2021 - 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ----- -----
22.9.2021 - 14.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772387 ----- -----
10.9.2021 - 10.10.2021 Vyrozumění o konání místa a termínu školení OVK ----- -----
6.9.2021 - 1.11.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení konání veřejného projednání Změny č. 4 Územního plánu Lázně Libverda zkráceným postupem ----- -----
3.9.2021 - 10.10.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK ----- -----
23.8.2021 - 10.10.2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků ----- -----
27.7.2021 - 11.10.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 ----- -----
19.7.2021 - 27.7.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.15 ----- -----
28.6.2021 - 5.8.2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) ----- -----
14.6.2021 - 21.6.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.14 ----- -----
11.6.2021 - 13.6.2021 Závěrečný účet Svazku obcí SMRK za rok 2020 + Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 ----- -----
8.6.2021 - 30.6.2021 ČEZ přerušení dodávky elektrické energie ----- -----
OULL/351/2021 28.5.2021 - 18.6.2021 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy ----- -----
24.5.2021 - 31.5.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.13 ----- -----
19.5.2021 - 3.6.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška + Rozhodnutí ----- -----
5.5.2021 - 20.5.2021 Svazek obcí SMRK - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 ----- -----
3.5.2021 - 18.5.2021 Závěrečný účet Obce Lázně Libverda za rok 2020 + Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 ----- -----
30.4.2021 - 30.5.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 ----- -----
OULL/261/2021 22.4.2021 - 7.5.2021 Město Frýdlant - Veřejná vyhláška Lázeňská stezka - obnova vodovodu ----- -----
19.4.2021 - 19.6.2021 Informace FU - daň z nemovitých věcí 2021 ----- -----
19.4.2021 - 4.5.2021 Obec Lázně Libverda - záměr převést Dohodou o narovnání pozemek p.č. 182/2 ----- -----
16.4.2021 - 16.5.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí ----- -----
15.4.2021 - 30.4.2021 Obec Lázně Libverda - záměr převést Dohodou o narovnání pozemek p.č. 237/1, 237/4, 237/5 ----- -----
15.4.2021 - 30.4.2021 Obec Lázně Libverda - záměr převést Dohodou o narovnání pozemek p.č. 238/3 ----- -----
15.4.2021 - 30.4.2021 CHKO Jizerské hory - Možnost seznámit se s návrhem plánu péče - přírodní památka Klečoviště na Smrku na období 2022-2030 ----- -----
15.4.2021 - 30.4.2021 CHKO Jizerské hory Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 4 / 2021 ----- -----
12.4.2021 - 28.4.2021 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ----- -----
OULL/202/2021 6.4.2021 - 21.4.2021 Mikroregion Frýdlantsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření DSO za rok 2020 ----- -----
OULL/193/2021 31.3.2021 - 15.4.2021 MŽP - Oznámení o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o CHKO Jizerské hory na období 2021 - 2030 ----- -----
OULL/196/2021 31.3.2021 - 15.4.2021 CHKO Jizerské hory - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků ----- -----
19.3.2021 - 28.3.2021 Nařízení vlády 18. 3. 2021 omezení kvůli Koronaviru - sb. 051_2021 ----- -----
17.3.2021 - 1.4.2021 Kalkulace ceny stočného pro rok 2021 ----- -----
17.3.2021 - 1.4.2021 Schválení využití "Územní studie Lokalita Z20-A, obec Lázně Libverda" ----- -----
16.3.2021 - 31.3.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu ----- -----
16.3.2021 - 31.3.2021 Návrh rozpočtu obce rok 2021 ----- -----
OULL/178/2021 16.3.2021 - 31.3.2021 MŽP - Oznámení o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPR Rašeliniště Jizery na období 2021-2030 ----- -----
OULL/177/2021 16.3.2021 - 31.3.2021 MŽP - Oznámení o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPR Jizerskohorské bučiny na období 2021-2030 ----- -----
16.3.2021 - 5.5.2021 Návrh rozpočtu obce rok 2021 ----- -----
8.3.2021 - 15.3.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.12 ----- -----
1.3.2021 - 22.3.2021 Nařízení vlády ohledně omezení šíření koronaviru - č. 038 - 2021 + omezení volného pohybu ----- -----
1.3.2021 - 16.3.2021 Výroční zpráva za rok 2020 ----- -----
1.3.2021 - 21.3.2021 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ----- -----
OULL/136/2021 1.3.2021 - 16.3.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ----- -----
26.2.2021 - 16.3.2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 ----- -----
OULL/107/2021 22.2.2021 - 9.3.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaný vlastník ----- -----
OULL/108/2021 22.2.2021 - 9.3.2021 Správa CHKO Jizerské hory - Veřejná vyhláška (návrh opatření obecné povahy) ----- -----
18.2.2021 - 5.5.2021 Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 ----- -----
OULL/101/2021 17.2.2021 - 31.3.2021 Český statistický úřad - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ----- -----
15.2.2021 - 26.2.2021 Nařízení vlády 11.2. 2021 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 026_21 ----- -----
OULL/76/2021 5.2.2021 - 13.5.2020 Dotační program Síť sociálních služeb na Frýdlantsku ----- -----
OULL/76/2021 5.2.2021 - 13.5.2021 Dotační program Síť sociálních služeb na Frýdlantsku ----- -----
29.1.2021 - 14.2.2021 Nařízení vlády 28. 1. 2021 omezení kvůli Koronaviru - sb. 016_2021 ----- -----
20.1.2021 - 23.1.2021 Nařízení vlády 18. 1. 2021 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 009-21 ----- -----
19.1.2021 - 3.2.2021 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu ----- -----
11.1.2021 - 26.1.2021 Nařízení vlády 8. 1. 2021 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 006-21 ----- -----
28.12.2020 - 5.1.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu ----- -----
28.12.2020 - 10.1.2021 Nařízení vlády 23. 12. 2020 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 242-2020 ----- -----
15.12.2020 - 23.12.2020 Nařízení vlády 14. 12. 2020 omezení kvůli Koronaviru - č. Sb. 220 ----- -----
8.12.2020 - 22.12.2020 Nařízení vlády 7.12.2020 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 210_2020 ----- -----
3.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 ----- -----
3.12.2020 - 18.12.2020 Obecně závazné vyhlášky Obce Lázně Libverda č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020 (o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) ----- -----
2.12.2020 - 1.10.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020 ----- -----
1.12.2020 - 15.12.2020 Nařízení vlády 30. 11. 2020 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 204_2020 ----- -----
30.11.2020 - 13.4.2021 Nařízení vlády 23. 11. 2020 omezení kvůli Koronaviru - Sb. 197_2020 ----- -----
27.11.2020 - 12.12.2020 Svazek obcí SMRK - Návrh rozpočtu pro rok 2021, Návrh střednědobého výhledu 2022-2023 ----- -----
23.11.2020 - 27.11.2020 Nařízení vlády 20.11.2020 omezení kvůli Koronaviru - sb. 194_2020 ----- -----
23.11.2020 - 2.12.2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č.11 ----- -----
OULL/569/2020 19.11.2020 - 4.12.2020 Záměr na prodej části pozemku ----- -----
12.11.2020 - 27.11.2020 Obec Lázně Libverda - Návrh střednědobého výhledu 2021-2024 ----- -----
10.11.2020 - 25.11.2020 Mateřská škola Lázně Libverda - Návrh rozpočtu pro rok 2021, Návrh střednědobého výhledu 2022-2023 ----- -----
OULL/547/2020 6.11.2020 - 11.10.2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko - Rozpočtové opatření č. 2/2020 ----- -----
6.11.2020 - 23.11.2020 Základní škola Lázně Libverda - Návrh rozpočtu pro rok 2021, Návrh střednědobého výhledu 2022-2023 ----- -----
2.11.2020 - 20.11.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 30.10. 2020 ----- -----
27.10.2020 - 4.11.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2020 ----- -----
21.10.2020 - 3.11.2020 Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 ----- -----
20.10.2020 - 1.11.2020 Nařízení vlády 19.10.2020 omezení kvůli koronaviru ----- -----
OULL/516/2020 19.10.2020 - 20.1.2021 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu ----- -----
13.10.2020 - 25.10.2020 Nařízení vlády 12.10.2020 omezení kvůli koronaviru ----- -----
9.10.2020 - 31.10.2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 - částka sbírky zákonů č. 162/2020 ----- -----
1.10.2020 - 4.11.2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu ----- -----
OULL/477/2020 24.9.2020 - 19.10.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ----- -----
23.9.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 ----- -----
OULL/465/2020 16.9.2020 - 15.11.2020 ČEZ - upozornění k odstaranění a okleštění stromoví a jiných porostů ----- -----
9.9.2020 - 5.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ VE DNECH 2. a 3. 10. 2020 ----- -----
26.8.2020 - 1.9.2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelsva obce Lázně Libverda ----- -----
24.8.2020 - 23.9.2020 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01.08. 2020 ----- -----
OULL/424/2020 13.8.2020 - 15.9.2020 Dražební vyhláška nemovitosti ----- -----
OULL/403/2020 29.7.2020 - 13.8.2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ----- -----
27.7.2020 - 30.9.2020 Nařízení Krajské hygienická stanice Libereckého kraje ----- -----
OULL/389/2020 16.7.2020 - 4.11.2020 Mikroregion Frýdlantsko - Schválený závěrečný účet za rok 2019 ----- -----
OULL/371/2020 3.7.2020 - 10.7.2020 Mikroregion Frýdlantsko - Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v roce 2020 ----- -----
OULL/357/2020 26.6.2020 - 6.8.2020 Dražební vyhláška nemovitosti ----- -----
OULL/344/2020 17.6.2020 - 30.7.2020 Liberecký kraj - Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Liberekého kraje ----- -----
Vytvořeno 13.4.2007 18:41:12 | přečteno 386110x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load