>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Aktuality

V této sekci budou zveřejňovány informace o průběhu stavby a další důležitá sdělení pro občany a majitele nemovitostí.


Informace zhotovitele stavby - provizorní rozvod vody po dobu rekonstrukce

Před zahájením protlaků nebo pokládky potrubí bude realizován provizorní rozvod vody v celém rozsahu I. etapy s dotažením všech vodovodních přípojek až k nemovitosti. Bude upřednostněno propojení s venkovní hadicí u vodoměru, tam kde není možné se k vodoměru dostat (sklepním okýnkem...) bude vodoměr demontován a provizorně přemístěn např. na přívod ze zahrady na zahradní kohoutek. Po skončení prací budou všechny vodoměry přeplombovány.

Při odpojení starých rozvodů vody a přepojení na provizorní „pozemní“ vedení bude potřeba odstávka vody, nyní je s provozovatelem naplánována na středu 15.6.2022. Pro komunikaci s majiteli nemovitostí ohledně přepojování nemovitosti na provizorní rozvod vody prosím o zaslání telefonního čísla ve formátu JMÉNO MAJITELE_Č.P…._TELEFONNÍ ČÍSLO na stavbyvedoucího: Daniel Marek, 602 222 383.

V případě zjištění, že stávající vodovodní přípojka je v nevyhovujícím stavu (starý materiál – např. olovo, ocel), bude doporučeno, aby si majitel nemovitosti provedl od hranice svého pozemku vlastními silami výměnu vodovodní přípojky až do domu (pokud existuje, tak k vodoměru). V takovém případě věnujeme jako stavba nebo investor (FVS) novou PEHD hadici d32.

10.6.2022 10:00:09 | přečteno 404x | pospisil | Celý článek
 

Provedení kopaných sond před zahájením vlastní stavby

Foto sondy

Provedení kontrolních kopaných sond (ručně i strojově, celkem 16 ks) o velikosti cca 1 x 1 m za účelem průzkumu podloží na pozemcích v majetku obce p. č. 21/1, 37/1, 187, 259, 290/1, 345, 384 a 446/1 a společnosti Le Cygne Sportif Groupe a.s. p. č. 21/2 proběhlo v termínu od 19. do 22. 4. 2022. Cílem průzkumu bylo zjistit, zdali bude možné v některých úsecích provést pokládku potrubí vodovodu tzv. bezvýkopovou metodou řízenými protlaky na místo klasických výkopových prací. Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhl první kontrolní den stavby se závěrem, že zejména v trase dlážděné Lázeňské stezky bude možné tuto bezvýkopovou metodu použít. Po provedeném zásypu a úklidu kopaných sond bude povrch asfaltových komunikací v dotčeném místě dočasně upraven zádlažbou ze zámkové dlažby a povrch Lázeňské stezky pro pěší původní betonovou dlažbou.

22.4.2022 16:50:39 | přečteno 406x | pospisil | Celý článek
 

Předání staveniště

Dne 5. dubna 2022 v 9 hodin proběhlo oficiální předání staveniště na Obecním úřadě v Lázních Libverda za účasti zástupců objednatelů, TDS a BOZP a zástupce zhotovitele.


22.4.2022 16:46:50 | přečteno 320x | pospisil | Celý článek
 

Informační tabule stavby

22.4.2022 16:32:49 | přečteno 355x | pospisil | Celý článek
 
Vytvořeno 22.4.2022 16:17:24 | přečteno 710x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load