>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

7. zasedání ZO ze dne 29. 8. 2011

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. srpna 2011

 


 

Usnesení č. 7/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 6/3, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10 a 6/11 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19 a 3/4 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

 

Usnesení č. 7/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 384, 413/1 a 446/1 ve vlastnictví obce za účelem uložení energetického zařízení Lázně Libverda, VRIS2, kabel NN pro 4 RD IV-12-4003067. Strana oprávněná z věcného břemene bude společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV.

 

Usnesení č. 7/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 10. 9. 2011.

 

Usnesení č. 7/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby k pozemkům p.č. 273 a 329 ve vlastnictví obce za účelem  položení přeložky STL plynovodu ocel DN50 a PEd63 přes potok u č.p. 122, v obci i k.ú. Lázně Libverda - obnova mostu - likvidace povodňových škod 08/2010“. Strana budoucí oprávněná z věcného břemene bude společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem.

 

Usnesení č. 7/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 10. 9. 2011.

 

Usnesení č. 7/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 177 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 16 m2, vedeného jako zahrada.  Vlastníkem pozemku a budoucím prodávajícím je firma CHRISTEL s.r.o., IČ 25409131, se sídlem Frýdštejn 29, 463 42  p.Hodkovice nad Mohelkou. Na části předmětného pozemku bude realizována stavba „Oprava mostů v Lázních Libverda – likvidace povodňových škod 08/2010 – obj. 07 – most u Penzionu Montana“, jejímž investorem je Obec Lázně Libverda.

 

Usnesení č. 7/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 10. 9. 2011.

 

Usnesení č. 7/8

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu a závěry z jednání výběrové komise v rámci zadání veřejné zakázky na stavební akci „Obnova školního hřiště Lázně Libverda“.

 

Usnesení č. 7/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je stavební akce „Obnova školního hřiště Lázně Libverda“.

  

Usnesení č. 7/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 10. 9. 2011.

 

Vytvořeno 30.8.2011 15:59:05 | přečteno 2876x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load