>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

6. zasedání ZO ze dne 29. 6. 2011

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. června 2011

 

Usnesení č. 6/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 3. 6. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 5/10, 5/12, 5/14, 5/16, 5/20 a 5/23  byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 3/4, 4/12, 5/18 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

 

Usnesení č. 6/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřeníDohody o poskytnutí jistoty k zajištění některých závazků ze smluv o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5.

 

Usnesení č. 6/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu v souladu s usnesením č. 6/2. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2011.

 

Usnesení č. 6/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování Zadávací dokumentace ve smyslu § 12, § 18
a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v rámci akce Obnova školního hřiště Lázně Libverda. Zadávací dokumentaci zpracuje a výběrové řízení provede firma Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050, se sídlem Na Hutích 9, 160 00 Praha 6.

 

Usnesení č. 6/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškeré potřebné kroky dle usnesení
č. 6/4 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Termín plnění je do 31. 7. 2011.

 

Usnesení č. 6/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Akad. arch. Michala Dostála, IČ 12381683, se sídlem Masarykovo náměstí 12, 254 01 Jílové u Prahy za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Obnova školního hřiště Lázně Libverda.

 

Usnesení č. 6/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 6/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2011.

 

Usnesení č. 6/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č.  196/8  o  velikosti  2+1 nacházející se ve III.  nadzemním  podlaží  bytového domu čp. 196 postaveného na pozemku p.č. 211/4  v k. ú. Lázně Libverda za smluvní cenu 475.000,- Kč. Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 51,95 m2  spolu  s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 5195/97596. Kupujícím je pan Martin Vlček, bytem Lesní 1291, 464 01 Frýdlant. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

  

Usnesení č. 6/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 6/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je podmíněný termínem uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve prospěch pana Martina Vlčka ze strany Komerční banky, a.s. za účelem úhrady kupní ceny bytové jednotky č. 196/8.

 

Usnesení č. 6/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Podmínky prodeje vymezené bytové jednotky 196/6 ve vlastnictví obce, která se nachází v bytovém domě čp. 196 a ukládá panu starostovi zajistit vyvěšení oznámení záměru obce o prodeji předmětné bytové jednotky. Termín plnění je do 31. 7. 2011.

 

Usnesení č. 6/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit jednání se zástupci zhotovitele firmou Hochtief CZ a.s. a zástupci SDI firmou Vaner ve věci postupu odstraňování povodňových škod na mostech, lávkách a komunikacích. Termín plnění je do 15. 8. 2011.

Vytvořeno 30.8.2011 15:56:36 | přečteno 2991x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load