>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

34. zasedání ZO ze dne 29.9.2014


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ 

z 34. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. září 2014

 Usnesení č. 34/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. 8. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 33/7, 33/9, 33/11, 33/13, 33/15 a 33/19 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 7/7, 31/7, 32/27 a 33/17 nebyly zatím splněny a zůstávají v kontrole.


Usnesení č. 34/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o průběhu správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkumu úkonů zadavatele obce Lázně Libverda učiněných při zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“.


Usnesení č. 34/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem plnění je stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“.


Usnesení č. 34/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 34/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2014.


Usnesení č. 34/5

Zastupitelstvo obce po projednání na základě odborného posudku došlých nabídek v rámci zadávacího řízení zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Lázně Libverda, rekonstrukce zdi u č.p. 121“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona: první v pořadí HOCHTIEF CZ a.s., druhý v pořadí Ještědská stavební společnost spol. s r.o., třetí v pořadí SIMO – stavební společnost, s.r.o.


Usnesení č. 34/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je stavební akce „Lázně Libverda, rekonstrukce zdi u č.p. 121“.


Usnesení č. 34/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 34/6.Termín plnění je do 6. 10. 2014.


Usnesení č. 34/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – přípojky NN – na pozemku p.č. 37/1 (přeložka přípojky NN pro č.p. 5 Lázně Libverda).


Usnesení č. 34/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 34/8.Termín plnění je do 6. 10. 2014.


Usnesení č. 34/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Hynek Bláha, se sídlem Vysoký Újezd 1, 517 71 Vysoký Újezd nad Dědinou, IČ 64216764, jejímž předmětem je odborné restaurování Božích muk na obecním hřbitově v Lázních Libverda, k. ú. Lázně Libverda, par. č. 534. Celková smluvní cena za předmětné práce bude činit 79.327,- Kč včetně DPH. Na financování těchto prací se bude podílet Obec Lázně Libverda částkou 29.427,- Kč, Spolek Frýdlantsko částkou 29.900,- Kč a LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. částkou 20.000,- Kč.


Usnesení č. 34/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 34/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2014.


Vytvořeno 16.10.2014 10:57:27 | přečteno 1877x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load