>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

33. zasedání ZO ze dne 28.8.2014

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ 

z 33. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. srpna 2014Usnesení č. 33/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. 6. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 32/15, 32/17, 32/20, 32/23, 32/25 a 32/31 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 7/7, 31/7, 32/13 a 32/27 nebyly zatím splněny a zůstávají v kontrole.


Usnesení č. 33/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o průběhu užšího zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“ včetně zprávy o průběhu jednání hodnotící komise ze dne 30. 7. 2014.


Usnesení č. 33/3

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci užšího zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“ schvaluje vyloučení následujících uchazečů: BAK, stavební společnost, a.s., Vodohospodářské stavby spol. s r.o. a CEMKOSTAV – REDERA, Lázně Libverda (sdružení Chemkostav, a.s. a Ridera Stavební a.s.). Důvodem pro vyloučení těchto uchazečů je nesplnění zákonných požadavků uvedených v § 51 odst. 4 zákona, resp. nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách (čl. 11 Zadávací dokumentace). Dále zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které jako splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona:

 1. HOCHTIEF CZ a.s.

 2. ZEPRIS s.r.o.

 3. „Sdružení Lázně Libverda“ (POHL cz, a.s. a ŠEBESTA VHS, v.o.s.)

 4. STRABAG a.s.

 5. EUROVIA C, a.s.

 6. „SPOLEČNOST – ČOV A KANALIZACE LÁZNĚ LIBVERDA“ (SYNER, s.r.o. a HST Hydrosystémy s.r.o.

 7. Metrostav a.s.

 8. SMP CZ, a.s.

 9. Skanska a.s.


Usnesení č. 33/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání hodnotící komise v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – technický dozor investora“.


Usnesení č. 33/5

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – technický dozor investora“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnily veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci:

 1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 2. INFRAM a.s.

 3. Garnets Consulting a.s.

 4. Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

 5. Mott macDonald CZ, spol. s r.o.

 6. AP INVESTING, s.r.o.


Usnesení č. 33/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, se sídlem Nábřežní ul. 4, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je kompletní výkon technického dozoru investora při realizaci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“.


Usnesení č. 33/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 33/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 8. 2014.


Usnesení č. 33/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. Josef Chmelka - SÚPR, IČ 10157000, se sídlem Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6, jejímž předmětem je kompletní výkon autorského dozoru projektu při realizaci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“.


Usnesení č. 33/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 33/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 8. 2014.


Usnesení č. 33/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závaznou objednávku výkonu hydrogeologického dozoru při realizaci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“, který bude zajišťovat firma AQUA ENVIRO s.r.o., IČ 26907909, se sídlem Ječná 1321/29a, 621 00 Brno. Celková smluvní cena za tuto službu bude činit 162.900,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 33/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení závazné objednávky v souladu s usnesením č. 33/10. Termín plnění je do 29. 8. 2014.


Usnesení č. 33/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závaznou objednávku služeb na realizaci povinné publicity projektu „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba splaškové kanalizace“, který bude zajišťovat firma Arteport s.r.o., IČ 1583107, se sídlem Peklo 407, 464 01 Raspenava. Celková smluvní cena za tuto službu bude činit 61.000,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 33/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení závazné objednávky v souladu s usnesením č. 33/12. Termín plnění je do 29. 8. 2014.


Usnesení č. 33/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUEX s.r.o., se sídlem Frýdlantská 573, 464 01 Raspenava, IČ 25498380, jejímž předmětem plnění je dodávka s názvem „Výměna oken v objektech bydlení č.p. 196 a 197 – II. etapa. Celková smluvní cena za předmětnou kompletní dodávku, bude činit 261.432,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 33/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 33/14. Termín plnění je do 5. 9. 2014.


Usnesení č. 33/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Obcí Lázně Libverda jakožto provozovatelem nástupního místa Bikecentrum Libverda a společností Singltrek pod Smrkem o.p.s., provozovatelem sítě stezek pro terénní cyklisty.

Usnesení č. 33/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 33/16. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2014.


Usnesení č. 33/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí jistoty k zajištění některých závazků ze smluv o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je změna čl. II. odst. 6 a 11, kde se mění termín uvolnění poskytnuté jistoty z 12, 24 a 36 měsíců na 36, 48 a 60 měsíců od data protokolárního převzetí hotového díla. Ostatní ustanovení této Dohody se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


Usnesení č. 33/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný Dodatek č. 1 Dohody v souladu s usnesením č. 33/18. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 9. 2014.


Usnesení č. 33/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2015 až 2019.


Usnesení č. 33/21

Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje podporu a vyjadřuje veřejný zájem ve prospěch žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu chemické údržby silnice II/290 od křižovatky se silnicí III/2901 ve Frýdlantu do obce Hejnice na konec areálu firmy CiS SYSTEMS s.r.o., staničení 1,709 . 12,394 km a silnice č. III/29015 od křižovatky se silnicí II/290 v Hejnicích na začátek obce Lázně Libverda, staničení 0,000 – 0,999 km.Vytvořeno 16.10.2014 12:44:45 | přečteno 1952x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load