>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

27. zasedání ZO ze dne 7. 10. 2013


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z mimořádného 27. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. října 2013Usnesení č. 27/1

Zastupitelstvo obce po projednání na základě odborného posudku došlých nabídek zpracovaného firmou Stavební poradna, spol. s r. o. v rámci zadávacího řízení zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zdí, Lázně Libverda – opěrná zeď u č.p. 184“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona a zadávací dokumentace: první v pořadí HOCHTIEF CZ a.s., druhý v pořadí WOKRMAN Realiz s. r. o.

Usnesení č. 27/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, jejímž předmětem je stavební akce s názvem „Rekonstrukce zdí, Lázně Libverda – opěrná zeď u č.p. 184“.

Usnesení č. 27/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 27/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 15. 10. 2013.

Usnesení č. 27/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KOMA MODULAR CONSTRUCTION s. r. o., IČ 46966170, DIČ CZ46966170, se sídlem Říčanská 1191, 763 12 Vizovice, jejímž předmětem je dodávka s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“. Tato aktivita je součásti projektu s názvem „Česko – polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03810.

Usnesení č. 27/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 27/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 15. 10. 2013.

Usnesení č. 27/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, jehož předmětem je změna termínu dokončení stavební akce s názvem „Havárie zárubních zdí Lázně Libverda – povodňová škoda“.

Usnesení č. 27/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek č. 1 smlouvy v souladu s usnesením č. 27/6. Termín plnění je do 15. 10. 2013.

Usnesení č. 27/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit statické posouzení zárubní zdi u čp. 121 a podle zjištění navrhnout technické řešení nutné opravy této zdi. Termín plnění je do 30. 10. 2013.

Vytvořeno 20.11.2013 14:26:16 | přečteno 2717x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load