>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

26. zasedání ZO ze dne 11. 9. 2013


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z mimořádného 26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. září 2013Usnesení č. 26/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“.

Usnesení č. 26/2

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí KOMA MODULAR, Vizovice, druhý v pořadí VARIEL a.s., Zruč nad Sázavou.

Usnesení č. 26/3

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 26/2, které bude následně všem dotčeným uchazečům zasláno. Termín plnění do 12. 9. 2013.

Usnesení č. 26/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. Josef Chmelka - SÚPR, IČ 10157000, DIČ CZ5506260386, se sídlem Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6, jejímž předmětem je kompletní provedení veřejné zakázky na služby pod názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby ČOV a kanalizace Lázně Libverda“.

Usnesení č. 26/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 26/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 12. 9. 2013.

Usnesení č. 26/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Ing. Josef Chmelka - SÚPR, IČ 10157000, DIČ CZ5506260386, se sídlem Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6, jehož předmětem je změna platebních podmínek předmětné smlouvy na kompletní provedení veřejné zakázky na služby pod názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby ČOV a kanalizace Lázně Libverda“.

Usnesení č. 26/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušný dodatek č. 1 smlouvy v souladu s usnesením č. 26/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 12. 9. 2013.
Vytvořeno 7.10.2013 15:22:49 | přečteno 2810x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load