>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

23. zasedání ZO ze dne 18. 6. 2013


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z mimořádného 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. června 2013Usnesení č. 23/1

Zastupitelstvo obce po projednání na základě došlých nabídek a výsledků jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Havárie zárubních zdi Lázně Libverda, povodňová škoda“ vypracovaného organizátorem veřejné zakázky firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona: první v pořadí HOCHTIEF CZ a.s., druhý v pořadí SaM silnice a mosty a.s. Třetí nabídka firmy Elanmont s.r.o. nebyla z důvodu nedodržení zadávacích podmínek hodnocena.

Usnesení č. 23/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o Výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou 8.633.932,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 23/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, jejímž předmětem je stavební akce „Havárie zárubních zdi Lázně Libverda, povodňová škoda“. Předmětná smlouva bude uzavřena za předpokladu úpravy platebních podmínek (viz. Rozhodnutí zadavatele o Výběru nejvhodnější nabídky).

Usnesení č. 23/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/3. Termín plnění je do 20. 6. 2013.

Usnesení č. 23/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.

Usnesení č. 23/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2012, který skončil ziskem ve výši 414,79 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to:

· shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk pro doplnění rezervního fondu

Usnesení č. 23/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí věcného daru a uzavření darovací smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, zastoupeným vrchním radou plk. Mgr. Milanem Frankem, ředitelem KŘPLK. Předmětem věcného daru je jízdní kola MERIDA BIG NINE TFS XT EDITION 21“, výrobní číslo WC251428H, v hodnotě 21.330,- Kč.

Usnesení č. 23/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Vytvořeno 7.10.2013 15:23:29 | přečteno 2802x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load