>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

18. zasedání ZO ze dne 29. 10. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. října 2012


Usnesení č. 18/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 3. 10. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 17/4, 18/6 a 17/11 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 13/9 a 17/13. 

Usnesení č. 18/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí podané nabídky v rámci nového zjednodušeného poptávkového řízení za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na stavební práce s názvem: „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 195 včetně vchodových dveří č.p. 196 a 197“
a schvaluje výběr nabídky s nejnižší nabídkovou cenou od firmy EURO KEDAS, Lukasz Sadek, Bogatynia – Polsko ve výši 577.234,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 18/3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouva o dílo s firmou EURO KEDAS, Lukasz Sadek, IČ 020626899, DIČ PL6151754450, se sídlem Ul. Daszyńskiego 20A, 59920 Bogatynia, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce s názvem „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 195 včetně vchodových dveří č.p. 196 a 197“.

Usnesení č. 18/4
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/3.  S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2012.

Usnesení č. 18/5
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu Josefu Veselému, pověřenému zastupiteli pro koordinaci a metodické vedení činnosti místního hospodářství, aby ve spolupráci s vedoucím obecních cestářů panem Vlastimilem Řezníčkem a referentkou Obecního úřadu paní Helenou Freibergovou připravil aktualizaci Harmonogramu zimní údržby místních komunikací, který bude následně projednán a schválen na příštím zasedání ZO. Termín plnění je do 15. 11. 2012.

Usnesení č. 18/6
Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje souhlas s technickým řešením stavby kamenné hrobky rodiny Alexandra Seidla, jehož návrh spočívá ve sloučení dvou stávajících pronajatých hrobových míst evidenčního čísla 184 a 185 do jednoho hrobového místa a zakomponování zadní kamenné nástavby nové hrobky do stávající cihelné hřbitovní zdi.

Usnesení č. 18/7
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi připravit návrh časového harmonogramu konání  veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Termín plnění je do 30. 11. 2012.

Usnesení č. 18/8
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit zjednodušené poptávkové řízení oslovením min. třech subjektů za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na stavební práce s názvem: „Výměna garážových vrat v Hasičské zbrojnici Lázně Libverda, č.p. 194“. Termín plnění je do 15. 11. 2012.

Usnesení č. 18/9
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi informovat zástupce společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. o záměru obce ukončit nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem parkoviště P1 v majetku obce k datu 31. 3. 2013. Termín plnění je do 30. 11. 2012

Vytvořeno 29.11.2012 15:07:53 | přečteno 2478x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load