>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

17. zasedání ZO ze dne 3. 10. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. října 2012


Usnesení č. 17/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 20. 8. 2012. Úkol uložený usnesením č. 16/3  byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8 a 13/9. 

Usnesení č. 17/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o časovém harmonogramu stavebních prací v rámci akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova kanalizace“.

Usnesení č. 17/3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČ 47116901, DIČ CZ47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56  Praha 5, jejímž předmětem plnění je výkon technického dozoru investora v rámci akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 17/4
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/3.  S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 4. 10. 2012.

Usnesení č. 17/5
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 156/1  o výměře 61 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 1.525,- Kč. Kupujícím je firma Jizerské auto s.r.o., se sídlem Lázně Libverda 67, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky, pouze jedna další nabídka.

Usnesení č. 17/6
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/5. Termín plnění je do 15. 10. 2012.

Usnesení č. 17/7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Provozní řád školního hřiště Lázně Libverda.

Usnesení č. 17/8
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí podané nabídky, Protokol o otevírání obálek ze dne 12. 9. 2012, Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 10. 201 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ LÁZNĚ LIBVERDA, č.p. 195, 196 a 197“

Usnesení č. 17/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ LÁZNĚ LIBVERDA, č.p. 195, 196 a 197“, neboť v rozpočtu obce nejsou dostatečné finanční prostředky v rozpočtovém roce 2012 na realizaci uvedené veřejné zakázky. Ve všech podaných nabídkách překračovaly nabídkové ceny předpokládanou hodnotu zakázky (1 565 623,0 Kč bez DPH) stanovenou na základě oceněného výkazu výměru projekční kanceláří.

Usnesení č. 17/10
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi rozeslat oznámení o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ LÁZNĚ LIBVERDA, č.p. 195, 196 a 197“ z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce v rozpočtovém roce 2012 na realizaci uvedené veřejné zakázky. Oznámení bude odesláno všem uchazečům, kteří podali nabídku. Termínplnění je do 15. 10. 2012

Usnesení č. 17/11
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit nové zjednodušené poptávkové řízení oslovením min. třech subjektů za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na stavební práce s názvem: „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 195 včetně vchodových dveří č.p. 196 a 197“. Termín plnění je do 15. 10. 2012.

Usnesení č. 17/12
Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje pana Josefa Veselého, předsedu kontrolního výboru pověřeným zastupitelem pro koordinaci a metodické vedení činnosti místního hospodářství a obecních cestářů.

Usnesení č. 17/13
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu Tomáši Prchalovi zajistit aktualizaci Pasportu dopravního značení v obci vypracovaného Ing. Pavlem Špulákem v dubnu 2003. Předmětem aktualizace bude mimo jiné zejména návrh optimálního systému dopravního značení na horní obchvatové komunikaci. Termín plnění je do 30. 11. 2012.

Vytvořeno 29.11.2012 15:00:28 | přečteno 2397x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load