>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

16. zasedání ZO ze dne 20. 8. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. srpna 2012


Usnesení č. 16/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 3. 8. 2012. Úkol uložený usnesením č. 15/4  byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 12/27 a 13/9. 

Usnesení č. 16/2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s., IČ 262 70 303, DIČ CZ26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00  Praha, jejímž předmětem plnění je stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“. Dále schvaluje Dodatek č.1 k výše uvedené Smlouvě o dílo, jehož předmětem je úprava doby plnění včetně časového plánu výstavby a předpokládaného průběhu plateb (Článek IV., odst. 1/ a 3/ smlouvy).

Usnesení č. 16/3
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu a příslušný dodatek k této smlouvě v souladu s usnesením č. 16/2.  S textem smlouvy i dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 24. 8. 2012.

Vytvořeno 29.11.2012 14:55:26 | přečteno 2293x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load