>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

15. zasedání ZO ze dne 3. 8. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. srpna 2012


Usnesení č. 15/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. 7. 2012. Úkol uložený usnesením č. 14/4  byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 12/7, 12/27 a 13/9. 

Usnesení č. 15/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání nově jmenované hodnotící komise v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 15/3
Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů nově jmenované hodnotící komise v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Libverda, obnova stávající kanalizace“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které jako jediné splnili veškeré podmínky a požadavky dle § 59, § 76 a § 77 výše uvedeného zákona:

  • první v pořadí nabídka společnosti Skanska a.s.
  • druhá v pořadí nabídka společnosti Hochtief CZ a.s.
  •  třetí v pořadí nabídka společnosti Zvánovec a.s.

Usnesení č. 15/4
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 15/3, které bude následně zasláno všem uchazečům. Současně bude všem dříve vyloučeným uchazečům písemně oznámeno, že nově jmenovaná hodnotící komise po novém posouzení a hodnocení předložených nabídek své rozhodnutí o vyloučení nezměnila a v plném rozsahu se ztotožnila se závěry původní hodnotící komise (kromě závěru učiněného u nabídky č. 5 společnosti Skanska a.s. - § 59 zákona). Termín plnění do 6. 8. 2012. 

Usnesení č. 15/5
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Smrk za rok 2011 včetně závěrečného účtu za rok 2011.

Vytvořeno 29.11.2012 14:18:22 | přečteno 2259x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load