>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

14. zasedání ZO ze dne 30. 7. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. července 2012


Usnesení č. 14/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. 7. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 13/3 a 13/8 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 12/7, 12/12, 12/27 a 13/9.

Usnesení č. 14/2
Zastupitelstvo obce po projednání ruší část usnesení č. 10/3 a 10/4 ze dne 27. 3. 2012, kterým bylo na základě závěrů hodnotící komise v rámci otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Libverda, obnova stávající kanalizace“ schváleno vyřazení uchazeče Skanska a.s. z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. Dále se ruší část tohoto usnesení, kterým bylo schváleno pořadí nabídek po hodnocení.

Usnesení č. 14/3
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 12/6 a 12/7 ze dne 25. 6. 2012, kterými byl starostovi obce uložen úkol uzavřít Smlouvu o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, jejímž předmětem plnění je stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Odůvodnění k usnesením 14/2 a 14/3: Obec Lázně Libverda jako Zadavatel předmětné veřejné zakázky přezkoumal své rozhodnutí a s ohledem na možný dvojí výklad problematiky stanovených technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, konkrétně problematiku výstavby kanalizace technologií výkopových a bezvýkopových prací, rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek (viz. odborné stanovisko společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.).

Usnesení č. 14/4
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi v souladu s usnesením č. 14/2 zaslat Rozhodnutí o zrušení vyloučení uchazeči Skanska a.s. a zároveň zaslat Rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky všem devíti uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku. Dále ukládá panu starostovi  jmenovat novou hodnotící komisi, která provede nové posouzení a hodnocení podaných nabídek. Termín plnění je do 3. 8. 2012.

Vytvořeno 29.11.2012 14:16:00 | přečteno 2337x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load