>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

13. zasedání ZO ze dne 23. 7. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. července 2012


Usnesení č. 13/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. 6. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 12/10, 12/14, 12/16, 12/18, 12/21, 12/23, 12/25 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 12/7, 12/12 a 12/27.

Usnesení č. 13/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí aktuální informace ve věci přiznání výjimky z Pravidel pro poskytnutí a čerpání státní finanční podpory – podprogram č. 129 143 – pro akci „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – obnova kanalizace“.

Usnesení č. 13/3
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi dále iniciovat okamžité jednání s nejvyšším vedením Ministerstva zemědělství o příslibu přiznání předmětné výjimky z financování v souladu s usnesením č. 13/2. Termín plnění je do 30. 7. 2012.

Usnesení č. 13/4
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje upravený návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Lázně Libverda.

Usnesení č. 13/5
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2011, který skončil ziskem ve výši 1.379,47 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to:

· shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk pro doplnění rezervního fondu

Usnesení č. 13/6
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti na dotaci z Operačního programu Životní prostředí – Priorita 1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod. Předmětem této žádosti  bude dostavba hlavního kanalizačního řadu v horní části obce Lázně Libverda, výstavba nové ČOV a rekonstrukce stávající kanalizace poničené povodní v roce 2010.

Usnesení č. 13/7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DIANA s r.o., IČ 47541393, DIČ CZ47541393, se sídlem Hlavní 174, Oleško, Praha-západ, jejímž předmětem plnění je zpracování kompletní žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 13/6 na stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“. Smluvní cena za předmětné dílo bude činit 60.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 13/8
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 13/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 7. 2012.

Usnesení č. 13/9
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi připravit ke schválení návrh nové OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. Termín plnění je do 20. 8. 2012.

Vytvořeno 29.11.2012 14:03:10 | přečteno 2389x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load