>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

10. zasedání ZO ze dne 27. 3. 2012

 

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. března 2012


Usnesení č. 10/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12. 12. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 9/10, 9/14 a 9/17 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 7/7, 8/17, 9/7  a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 10/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání hodnotící komise v rámci otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 10/3
Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Libverda, obnova stávající kanalizace“ schvaluje vyloučení následujících uchazečů: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Strabag a.s., Eurovia CS, a.s., Skanska a.s., Vodohospodářské stavby spol. s r.o., SMTP CZ, a.s. a Metrostav a.s. Důvodem pro vyloučení těchto uchazečů je nesplnění kvalifikačních předpokladů dle §59 nebo nesplnění zadávacích podmínek dle § 76 výše uvedeného zákona, popř. obojí. Dále zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které jako jediné splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona: první v pořadí Hochtief CZ a.s., druhý v pořadí Zvánovec a.s.

Usnesení č. 10/4
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu příslušných rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 10/3, které budou následně všem dotčeným uchazečům zaslány. Termín plnění do 30. 3. 2012. 

Vytvořeno 19.7.2012 17:10:40 | přečteno 2512x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load