>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

1. zasedání ZO ze dne 10. 11. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. listopadu 2010


Usnesení č. 1/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu mandátové, volební a návrhové komise o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 1/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 1/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 1/4

Zastupitelstvo obce po projednání určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 1/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provést volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

Usnesení č. 1/6

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

a) do funkce starosty pana Ing. Jana Pospíšila

b) do funkce místostarosty pana Josefa Pöschla

Usnesení č. 1/7

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce:

a) ve funkci místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce v celkové výši 5.000,- Kč

Usnesení č. 1/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce.

Usnesení č. 1/9

Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 1/10

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

a) do funkce předsedy finančního výboru pana Pavla Švihkého

b) do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Veselého

c) do funkce členů finančního výboru paní Stanislavu Karrasovou a pana Milana Porubského

d) do funkce členů kontrolního výboru pana Václava Šnajdra a pana Jiřího Muchu

Vytvořeno 15.11.2010 16:04:14 | přečteno 2905x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load