>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

6. zasedání ZO dne 26. 6. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. června 2007


Usnesení č. 6/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. 5. 2007. Usnesení č. 1/8, 2/19, 5/4, 5/6, 5/8, 5/10, 5/12, 5/16, 5/30 a 5/32 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 6/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou pozdě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly. Tato zpráva sice tvoří dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. nedílnou součást závěrečného účtu, avšak její návrh, ke kterému bude uplatňováno písemné stanovisko byl obci doručen teprve až dne 22. června 2007. Tento pozdní termín doručení předem vylučuje zveřejnění a následné schválení zprávy společně se závěrečným účtem v zákonem stanovených lhůtách. Usnesení k závěrečnému účtu obce za rok 2006 bude po předložení zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 doplněno dle závěrů této zprávy.

Usnesení č. 6/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2006 včetně závěrečného účtu za rok 2006 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 6/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DOS Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2006 včetně závěrečného účtu za rok 2006 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 6/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poplatek ve výši 500,- Kč za každý svatební obřad. Tento poplatek bude použit na úhradu nákladů spojených s květinovou výzdobou obřadní síně a přípitkem pro snoubence.

Usnesení č. 6/6

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 2/19 ze dne 18. 12. 2006, kterým byl předsedovi likvidační komise panu Karlu Stržanovskému uložen úkol zajistit likvidaci vyřazeného hmotného majetku dle soupisu inventarizační komise. Tento úkol nebyl v termínu 31. 1. 2007 splněn a následně panu Stržanovskému zanikl mandát člena ZO ke dni 26. 3. 2007.

Usnesení č. 6/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá novémupředsedovi likvidační komise panu Josefu Zapletalovi zajistit likvidaci vyřazeného hmotného majetku dle soupisu inventarizační komise. Termín plnění do 31. 7. 2007. Zároveň ZO jmenuje za chybějícího třetího člena likvidační komise pana Václava Prchala.

Vytvořeno 27.6.2007 16:47:28 | přečteno 3580x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load