>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

27. zasedání ZO ze dne 19. 7. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. července 2010


Usnesení č. 27/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. června 2010. Úkoly uložené usneseními č. 26/11, 26/12 a 26/18 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/22 a 26/5.

Usnesení č. 27/2

Zastupitelstvo obce po projednání vydává formou opatření obecné povahy č. 1/2010 podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle §§ 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Lázně Libverda.

Usnesení č. 27/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tepelná technika - Stanislav Socha, se sídlem Vrchlického 1394, 464 01 Frýdlant. Předmětem díla je zřízení nové plynoinstalace ke 3 ks plynových kotlů a 2 ks plynových kombinovaných sporáků v provozovně VZLET Lázně Libverda čp. 56 včetně dodání 3 ks plynových kotlů, vše dle příslušné projektové dokumentace a cenové nabídky. Smluvní cena činí 167.112,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 27/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 27/3. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2010.

Usnesení č. 27/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010.

Usnesení č. 27/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 200/2 o výměře 19 m2, vedeného jako zahrada a pozemku p.č. 201/2 díl „b“ o výměře 8 m2, vedeného jako zastavěná plocha-garáž za smluvní cenu 500,- Kč. Kupujícím je pan Miroslav Kafka, bytem Lázně Libverda 19, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 27/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 27/6. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2010.

Usnesení č. 27/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,- Kč Klubu turistů při TJ Jiskra Hejnice na náklady spojené s organizací akce „Putování po stopách Železné koruny“.

Usnesení č. 27/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2010.

Vytvořeno 16.8.2010 17:40:17 | přečteno 3031x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load