>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

25. zasedání ZO ze dne 28. 4. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. dubna 2010


Usnesení č. 25/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. 2. 2010. Úkoly uložené usneseními č. 24/3, 24/5, 24/7, 24/10, 24/12 a 24/14 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/22.

Usnesení č. 25/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový ve výši příjmů 10.664.511,- Kč a výdajů 11.572.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2009.

Usnesení č. 25/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o zimní údržbě komunikací a činnosti místního hospodářství v roce 2009.

Usnesení č. 25/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje inventarizační zápis za rok 2009.

Usnesení č. 25/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o stavu příprav Slavností singltreku 2010.

Usnesení č. 25/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce na zajištění předfinancování projektu Slavnostní otevření Singltreku pod Smrkem pro veřejnost mezi obcí v pozici dlužníka a panem Jiřím Rydvanem, bytem Suttnerové 839/6, Praha 6 v pozici věřitele. Tato bezúročná půjčka ve výši 338.000,- Kč je splatná k datu 28. února 2011 a bude zajištěna směnkou, která bude uložena do uvedeného data u právního zástupce obce Mgr. Petra Šmídka, se sídlem Jestřabí 974, Liberec 1.

Usnesení č. 25/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu a listiny v souladu s usneseními č. 25/6. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 7. 5. 2010.

Usnesení č. 25/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zřízení Test centra HI-END horských kol zn. MERIDA, které bude provozováno při Informačním centru Lázně Libverda.

Usnesení č. 25/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zapůjčení HI-END horských kol zn. MERIDA pro účely provozování Test centra Lázně Libverda. Smlouva bude uzavřena s firmou MERIDA CZECH, s.r.o., se sídlem Brněnská 1739, 664 51 Šlapanice.

Usnesení č. 25/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 25/9. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2010.

Usnesení č. 25/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., jejímž předmětem je převod nemovitostí, a to vodovodní stoky /splaškové kanalizace/ vedoucí pod pozemky p.č. 2, 14/1,14/6, 63, 65, 68/1,68/3, 70, 71/1, 71/2, 71/4, 84 a 996. Kupní cena činí 4.019.533,- Kč a její výše byla stanovena na základě znaleckého posudku a dohody smluvních stran se splatností do 20 let v rovnoměrných ročních splátkách.

Usnesení č. 25/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 25/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 23. 5. 2010.

Vytvořeno 16.8.2010 17:33:58 | přečteno 2691x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load