>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

13. zasedání ZO ze dne 26. 5. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. května 2008


Usnesení č. 13/1

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika CÍL 3 /Fond mikroprojektů/ na projekt s názvem „Česko-polský lázeňský rok“.

Usnesení č. 13/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závazek zajistit předfinancování projektu s názvem „Česko-polský lázeňský rok“ do maximální výše 1.054.575,- Kč s vlastním finančním podílem projektu do maximální výše 304.575,- Kč.

Usnesení č. 13/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Diana s. r.o. na zpracování žádosti o dotaci na projekt s názvem „Česko-polský lázeňský rok“. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 99.270,- Kč včetně 19% DPH. Mezi další činnosti, které bude mandatář v souladu se smlouvou vykonávat patří zejména:

- projednání žádosti s dotčenými orgány
- celková koordinace projektu po celou dobu jeho realizace
- zpracování závěrečného vyúčtování projektu

Usnesení č. 13/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 13/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2008.

Usnesení č. 13/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o. na opravu místních komunikací tryskovými vysprávkami a emulzním kalovým zákrytem dvouvrstvým. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 157.651,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 13/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 13/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2008.

Usnesení č. 13/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci změny systému vytápění bytu č. 1/175, který má na základě smlouvy v nájmu pan Břetislav Kober. Náklady na tuto investici prvotně uhradí sám nájemník, kterému bude následně pronajímatelem poskytnuta sleva ze základního nájemného do výše této investice.

Usnesení č. 13/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 13/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 7. 2008.

Usnesení č. 13/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou SAUL, s.r.o. na úpravu datové části ÚP v souladu se standardem GIS G4 ÚP VÚC LK, a to za předpokladu, že obec obdrží od KÚLK dotaci na zhotovení ÚPD. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 71.400,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 13/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 13/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2008.

Usnesení č. 13/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10.000,- Kč zaměstnanci obce panu Milanu Hýblovi se splatností do 30. 4. 2009.

Vytvořeno 10.6.2008 9:51:12 | přečteno 3302x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load