>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

1. zasedání ZO dne 6. 11. 2006

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. listopadu 2006


Usnesení č. 1/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu mandátové komise o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 1/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 1/3

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

a) do funkce starosty obce pana Ing. Jana Pospíšila
b) do funkce místostarosty obce pana Josefa Pöschla

Usnesení č. 1/4

Zastupitelstvo obce po projednání určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty se uvolňuje člen zastupitelstva obce pan Ing. Jan Pospíšil

Usnesení č. 1/5

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písmena o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce:

a) ve funkci místostarosty v celkové výši 12.230,- Kč hrubého
b) ve funkci předsedy výboru v celkové výši 870,- Kč hrubého
c) člena zastupitelstva v celkové výši 300,- Kč hrubého

Usnesení č. 1/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce.

Usnesení č. 1/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje postoupení pohledávky ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských), kterou má Obec Lázně Libverda (věřitel) vůči paní Janě Hellerové (dlužník) bytem Lázně Libverda 198, 463 62 p.Hejnice. Pohledávka vznikla z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného u bytu č. 13/196 v objektu bydlení čp. 196, na který má dlužník uzavřenou nájemní smlouvu. Obec Lázně Libverda (postupitel) postoupí výše uvedenou pohledávku písemnou smlouvou paní Irmě Leitnerové (postupník), bytem Lázně Libverda 58, 463 62 p.Hejnice.

Usnesení č. 1/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 1/7.

Vytvořeno 13.2.2007 11:31:41 | přečteno 3591x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load