>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad

OBEC LÁZNĚ LIBVERDA

Obecně závazná vyhláška č. 9 / 2007

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 27. listopadu 2007 usnesením č. 9/13 usneslo vydat podle § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen vyhlášku):

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

  1. Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad ( dále jen poplatek) vznikající na území obce.
  2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
  3. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

Čl. 2

Správce poplatku

  1. Správu poplatku vykonává obec Lázně Libverda.

Čl. 3

Výše poplatku

  1. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
  2. Sazba poplatku stanovená podle velikosti objemu a frekvence odvozu sběrných nádob je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 4

Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí poplatek ve čtyřech splátkách v termínu splatnosti podle následujícího přehledu:

  1. za období od 1.ledna do 31.března - nejpozději 15. února kalendářního roku
  2. za období od 1.dubna do 30.června - nejpozději 15. května kalendářního roku
  3. za období od 1.července do 30.září - nejpozději 15. srpna kalendářního roku
  4. za období od. 1.října do 31.prosince - nejpozději 15. listopadu kalendářního roku

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Lázně Libverda o poplatku za komunální odpad č. 4/2006 a obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.4/2006.

Čl. 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky č. 9 / 2007

Sazba poplatku za komunální odpad:

Sběrné nádoby .A.S.A. - popelnice a maloobjemový kontejner :

Objem sběrné nádoby a frekvence odvozu / Poplatek v Kč

110 litrů 14 denní odvoz / čtvrtletně 275,00 Kč

110 litrů kombinovaný L/Z 1) / čtvrtletně 375,00 Kč

110 litrů týdenní odvoz / čtvrtletně 475,00 Kč

1100 litrů týdenní odvoz / čtvrtletně 4138,00 Kč

PE pytle .A.S.A.2) a OBEC 3)

Objem PE pytle Poplatek v Kč

120 litrů / čtvrtletně 138,00 Kč

______________________________________________________________________________________________

1

) Kombinovaný odvoz L/Z znamená pro letní období odvoz odpadu čtrnáctidenní, v zimním období odvoz odpadu týdně.

2

)
Odvoz pytle “.A.S.A.” zajišťuje firma .A.S.A. přímo od objektu.

3

)
Pytle “OBEC” slouží k odložení směsného komunálního odpadu do velkoobjemového kontejneru.
Vytvořeno 2.1.2008 17:13:24 | přečteno 5855x | Poschl

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load