>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad

OBEC LÁZNĚ LIBVERDA

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2007

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce,
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška

č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 12. prosince 2011 usnesením č. 9/11 usneslo vydat podle § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o odpadech" ), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce, se mění takto:

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2007,  nadepsaná jako Poplatek za komunální odpad, odstavec 1. Sběrné nádoby .A.S.A. - popelnice a maloobjemový kontejner, zní:

Objem sběrné nádoby a frekvence odvozu / Poplatek v Kč

110 litrů 14 denní odvoz                           / platba čtvrtletně 362,00 Kč

110 litrů kombinovaný L/Z 1) / platba čtvrtletně 509,00 Kč

110 litrů týdenní odvoz / platba čtvrtletně 641,00 Kč

240 litrů týdenní odvoz / platba čtvrtletně 1154,00 Kč

1100 litrů týdenní odvoz / platba čtvrtletně 5582,00 Kč

PE pytle .A.S.A.2) a OBEC 3)

Objem PE pytle / Poplatek v Kč

110 litrů / platba čtvrtletně 168,00 Kč

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce ze dne 15. prosince 2008.


.........................................                                                                                         ............................................

Josef Pöschl, místostarosta                                                                                               Ing. Jan Pospíšil, starosta

______________________________________________________________________________________________

1) Kombinovaný odvoz L/Z znamená pro letní období odvoz odpadu čtrnáctidenní, v zimním období odvoz odpadu týdně.

2) Odvoz pytle „.A.S.A.“ zajišťuje firma .A.S.A. přímo od objektu.

3) Pytle „OBEC“ slouží k odložení směsného komunálního odpadu do velkoobjemového kontejneru.Záznam o vyhlášení právního předpisu:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Vytvořeno 11.6.2012 20:53:02 | přečteno 3374x | Floresiensis

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load