>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Hejnice hledají opakovaně referenta kultury a cestovního ruchu

Hejnice

Tajemník Městského úřadu Hejnice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
referent kultury a cestovního ruchu

Místo výkonu práce:  Město Hejnice - Městský úřad Hejnice
Platové zařazení: 9 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné předpoklady:  státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:  středoškolské vzdělání ukončené maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
Požadavky: - řidičský průkaz skupiny B, znalost MS Office, internet, organizační, komunikační a prezentační dovednosti, samostatnost, proaktivní přístup, pečlivost, orientace na detail, kreativita, místní znalost, vysoká časová flexibilita
Výhodou: praxe v oblasti kultury, organizování kulturních a společenských činností, praxe v oblasti cestovního ruchu, znalost NJ, AJ, orientace v základních směrech české kultury, zkušenosti s grantovými projekty, schopnost zjišťování a orientace v informacích 
Informace k obsahové náplni práce: organizování a komplexní zajišťování kulturních a společenských akcí města, spolupráce s městskou knihovnou, kinem, propagace akcí atd.,  v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na tvorbě dlouhodobé vize rozvoje města Hejnice, organizace akcí podporující cestovní ruch, vybudování a vedení městského informačního centra atd.
Podrobnější informace u tajemníka Městského úřadu.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:  1. března 2019, nebo dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: přihláška musí být doručena na městský úřad do 17. ledna 2019 11.30 hod.
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: MěÚ Hejnice, podatelna, ul. Nádražní čp. 521, 463 62 Hejnice.
Obálku označte textem: výběrové řízení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv.
V Hejnicích 19. prosince 2018 Mgr. Karel Kopecký v.r., tajemník MěÚ Hejnice

ikona souboruikona souboruPlatové podmínky nástupní, bez osobního ohodnocení.

Vytvořeno 4.1.2019 13:35:07 | přečteno 727x | M.Baresova

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load