>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Aktuality

Dotační program pro podporu vodohospodářské infrastruktury, autor: kraj-lbc.cz
03.02.2016

Dotační program pro podporu vodohospodářské infrastruktury

Rada kraje na včerejším jednání projednala vyhlášení dotačního programu pro podporu vodohospodářské infrastruktury. Na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod a jejich projektových dokumentací je připraveno 25 mil. Kč. Žadateli mohou být obce do 4 tis. obyvatel či jejich sdružení. Maximální výše dotace na projekt činí 2 mil. Kč při spoluúčasti žadatele 30%. Sběr žádostí by mohl začít 25. března 2016.
Celá zpráva: Liberecký kraj

 
Obcane mohou opet navrhovat osobnosti k udeleni Pocty hejtmana Libereckeho kraje medium, autor: Liberecký kraj
02.02.2016

Občané mohou opět navrhovat osobnosti k udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje

Pocta hejtmana Libereckého kraje je každoročně udělována osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným skutkem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Výjimečné osobnosti může nominovat opět také veřejnost. Návrhy jsou přijímány do 30. června 2016.
Všechny správně podané návrhy budou předloženy pracovní skupině složené jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Ta následně sestaví finální seznam osobností. Ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát jim bude předáno během slavnostního večera 27. října 2016.
Zdroj a celá zpráva: Liberecký kraj

 
Zájemci stále mohou žádat o kotlíkové dotace, autor: kraj-lbc.cz
01.02.2016

Zájemci stále mohou žádat o kotlíkové dotace

Už týden mohou občané na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje podávat své žádosti o kotlíkové dotace. Příjem byl spuštěn v pondělí 25. ledna v 7:00 hodin a do dnešního odpoledne bylo přijato 850 žádostí. Finanční alokace, která je určena na výměnu kotlů v Libereckém kraji, tedy ještě zdaleka není vyčerpána, žadatelé stále mají šanci na dotaci dosáhnout. Žádosti je možné doručit osobně nebo poštou.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně formuláře žádosti najdou zájemci na webu: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace/0-program-zadost-prilohy
Zdroj a celá zpráva: Liberecký kraj

 
Zimní scenerie - Lázně Libverda
26.01.2016

Stav běžeckých tratí nad Libverdou

Tak radost z bílé stopy nám tu v Libverdě moc dlouho nevydržela. Teplota se na venkovním teploměru vymrštila nad nulu a mohutné tání nám poničilo upravené běžecké tratě nad Libverdou. Další úprava je tak závislá na počasí, pokud napadne dostatečné množství sněhu a díky teplotám pod nulou se udrží, naši dobrovolníci stopy opět upraví.

 
Běžecké tratě v Lázních Libverda
22.01.2016

Běžecké tratě v Libverdě upraveny

Konečně jsme se i v Libverdě dočkali dostatku sněhu a tak mohly být úderem dnešního poledne upraveny i běžecké tratě nad Libverdou.
Úpravu běžecké stopy zajišťuje Svazek obcí Smrk za pomoci dobrovolníků.
Běžecké stopy mají v Lázních Libverda 2 nástupní místa: - u parkoviště P2 - 425 m n.m. (parkování je možné i na parkovišti P1 vzdáleného od tohoto místa 200m) - u vyhlídky Hájníkova kohouta - 500 m n.m.
Délka okruhu je necelých 5 km s převýšením 95 m.
Aktuální informace o úpravě běžeckých stop v Lázních Libverda naleznete vždy zde na www.laznelibverda.cz v aktualitách.
Aktuální mapku o běžeckých stopách v Novém Městě pod Smrkem naleznete na www.nmps.cz nebo na www.facebook.com/stopynmps, kde rovněž získáte informace o úpravách tratí.
 
Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci
18.01.2016

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Program 7.1 – Kulturní aktivity v Libereckém kraji / Kontakt: miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz
Program 7.2 – Záchrana a obnova kulturních památek v Libereckém kraji / Kontakt: tereza.vodnanska@kraj-lbc.cz
Program 7.3 – Stavebně historický průzkum / Kontakt: tereza.vodnanska@kraj-lbc.cz

Bližší informace o vyhlášených programech získáte na webových stránkách Libereckého kraje, sekce dotační fond, nebo se můžete informovat na výše uvedených e-mailových adresách.

Termín ukončení příjmu žádostí: 22. února 2016 v 12.00 hodin

http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk
 
Finanční úřad, autor blesk cz
16.01.2016

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 úřední hodiny následovně:
Den - datum / od - do:
PO 25. ledna 2016 /  8:00 - 17:00h.
ÚT 26. ledna 2016 /  8:00 - 15:30h.
ST 27. ledna 2016 /  8:00 - 17:00h.
ČT 28. ledna 2016 /  8:00 - 15:30h.
PÁ 29. ledna 2016 /  8:00 - 14:00h.
PO 01. února 2016 /  8:00 - 17:00h.

 
MAS Frýdlantsko - koordinátor lokálního partnerství
15.01.2016

MAS Frýdlatsko hledá zaměstnance na pozici KOORDINÁTOR LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ

MAS Frýdlantsko, z.s. ve spolupráci s DSO Mikroregion Frýdlantsko
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI KOORDINÁTOR LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ
pro obce zapojené do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Požadavky na uchazeče, náplň práce a další informace: ikona souboruMAS Frýdlantsko - koordinátor lokálního partnerství 2016
 
Zápis - MŠ Lázně Libverda 2016
14.01.2016

Podávání „žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ – dříve „Zápis“

Ředitelství mateřské školy Lázně Libverda oznamuje termín podávání „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ na rok 2016/2017
Termín podávání žádosti: 4. 2. 2016 od 9:00 do 16:00 hod.
Tiskopisy nutné k podání žádosti naleznete v dokumentech ke stažení.
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2. Evidenční list
3. Přihlášku ke stravování

ikona souboruPodávání „žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ – dříve „Zápis“ - MŠ Lázně Libverda 2016

www.skolka-libverda.cz

 
Vyhlášení grantového programu Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji na rok 2016
06.01.2016

Vyhlášení grantového programu Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji na rok 2016

UZÁVĚRKA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ již 31. 1. 2016!
ŽÁDOST MOHOU PODAT: školy všech stupňů (i mateřské), organizace pracující s mládeží, jednotlivci, pedagogičtí pracovníci a další za předpokladu, že jejich programy (projekty) budou zaměřeny na cílovou skupinu.
CÍLOVÁ SKUPINA: žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje (včetně města Liberec), organizované skupiny dětí v odpovídajícím věku.

NADACE PODPOŘÍ:
1. realizaci praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v
terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální
problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace preferuje vlastní projekty, odmítá pouhý nákup služeb (kurzů), často již
jednou dotovaných. Vítané jsou zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s
další návazností, zpravidla víceleté. Přednost bude dána projektům s přímou vazbou na Jizerské hory.
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání. Nadace jim hradí účast v kurzu, nutnou
podmínkou je doklad, že kurz má platnou akreditaci MŠMT ČR. Součástí žádosti o grant musí být popis kurzu s jeho stručným
obsahem.

TERMÍNY REALIZACE PROJEKTŮ: druhé pololetí školního roku 2015/2016. Rádi uvítáme i projekty trvající déle.

UZÁVĚRKA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 31. 1. 2016.
Projekt musí být popsán na formuláři žádosti o grant na ekologickou výchovu, který je ke stažení na internetových stránkách
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor: www.jizerky.ecn.cz v sekci Grantové programy – Ekologická výchova.
Projekty posílejte (v jednom originále a třech kopiích) na adresu
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.
Žádost je nutné zaslat též na níže uvedený email. Případné dotazy na tel. 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz.
Více zde: http://jizerky.ecn.cz/ 
ikona souboruVyhlášení grantového programu Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji na rok 2016
 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 208 starší

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load