>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Aktuality

ještěd2
07.11.2011

Odstávka lanovky na Ještědu

Od dnešního dne až do 13. listopadu 2011 bude lanovka na Ještěd mimo provoz důvodu pravidelné revize.

Ještědská lanovka patří mezi nejstarší a klasické lanové dráhy. Byla vybudována na náklady tehdejších ČSD známou chrudimskou firmou František Wiesner. Zahájení stavby bylo dne 15. 6. 1932 a dokončená lanovka byla uvedena do provozu 27. 6. 1933. V letech 1971 až 1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. 12. 1975. V dlouholetém provozu nedošlo k žádné velké závadě a ani k ohrožení bezpečnosti cestujících.

Lanová dráha je v provozu každý den mimo pondělí od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech dle jízdního řádu (trať číslo 900). V pondělí jezdí lanovka pouze odpoledne od 14 do 19 hodin. Při větším zájmu se konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno jízdné nejméně za 30 osob. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách není lanová dráha v provozu.

 
Odstávky e-pasů a op
05.11.2011

Odstávky vydávání e-Pasů a občanských průkazů

V souvislosti s vydáváním nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem tzv. „e-OP“ od 1. 1. 2012 dojde v měsíci prosinci k odstávkám příslušných systémů.
leták MV odboru správních činností k těmto plánovaným odstávkám.
Více informací k těmto plánovaným odstávkám naleznete přímo v letáku MV odboru správních činností.

 
Příběhy jh rozhleden
02.11.2011

Příběhy jizerskohorských rozhleden

Kniha, jak již její název napovídá, je plná příběhů spojených se slavným jizerskohorským fenoménem – vyhlídkovými věžemi. Rozhledny zde nejsou vnímány jen jako technické památky se zajímavou historií, ale spíše jako svědkové putování autorů křížem krážem horami i časem. Vedle četných - a v mnoha případě dosud nepublikovaných informací - o jednotlivých jizerskohorských vyhlídkových věžích, je kniha naplněna vyprávěními a vzpomínkami spojenými s rozhlednami od místních autorů – Petra Kurtina, Marka Řeháčka a Otokara Simma. Fotografický doprovod tvoří fotografie Jana Pikouse; použity byly i historické pohlednice, snímky a materiály, zejména ze sbírek Petra Kurtina a Jaroslava Lubase, přičemž řadu z nich budou čtenáři mít možnost vidět úplně poprvé. Nová publikace, jakkoliv je prozatím nejrozsáhlejší prací vydanou o jizerskorských rozhlednách, není vědeckou monografií o vyhlídkových věžích, spíše má ambice skončit na nočních stolcích a v ruksacích všech milovníků Jizerských hor a jejich osobitých nálad. K zakoupení za 370,- Kč.

 
JH na starých diapozitivech
01.11.2011

Jizerské hory na starých diapozitivech

Unikátní barevné diapozitivy nejznámějších a nejkrásnějších míst české i polské části Jizerských hor nás přenesou do doby na rozhraní padesátých a šedesátých let, doby hlubokých a zdravých lesů, kdy se člověk ještě mohl hodiny toulat o samotě mezi skalami a srázy. Zachyceno je i mnoho již neexistujících pomníčků a loveckých chat. Zasvěcené a čtivé průvodní slovo předního znalce celého pohoří přináší mnoho dosud nepublikovaných podrobností, zajímavostí a osobních vzpomínek, které ocení nejen zasvěcení milovníci Jizerek. Na konci je připojen medailon Miloslava Nevrlého od jeho přítele spisovatele Miloše Zapletala, který představuje autora v netradičním pohledu. Kniha je k dostání v Informačním centru Lázně Libverda za 495,- Kč.

 
smrk rozhledna2
31.10.2011

Kniha opět k dostání v Informačním centru

Vyšlo druhé rozšířené vydání knížky o Smrku. Knihu napsal bývalý učitel Karel Nádeník spolu s dalšími autory. Jde o jedinečné, kvalitní a vyčerpávající dílo o Smrku. Knížka obsahuje velké množství fotografií a informací o dolování, pomníčcích, rozhlednách, sportu a přírodě na hoře spjaté s naším městem. Garantem kvality grafické i obsahové, je vydavatel Roman Karpaš, který knihu vydal v edici Klenoty Jizerských hor. Knihu lze zakoupit u nás v Informačním centru Lázně Libverda. Cena knihy je 239,- Kč.

 
pero
27.10.2011

Kronika obce slovem i obrazem

Obec Lázně Libverda u příležitosti výročí 630 let od jejího vzniku pořádá v sobotu dne 5. listopadu 2011 od 14.00 do 17.00 hodin výstavu Kroniky obce slovem i obrazem. S událostmi od osamostatnění obce v roce 1990 se můžete seznámit v kulturním a prezentačmím sále v Infocentru v Lázních Libverda.

 
upozornění, autor: google.cz
21.10.2011

Dopravní omezení pro veškerou dopravu v Raspenavě

Z důvodu rekonstrukce břehové zdi v ulici Fučíkova (U Malíře), bude od soboty 22. října 2011 do 20. listopadu 2011, zákaz vjezdu všech vozidel v úseku od Malíře k firmě Turský. Bude umožněn průchod pro pěší. Objízdné trasy pro nákladní a autobusovou dopravu povedou přes Ludvíkov pod Smrkem a Nové Město pod Smrkem. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Luhovou - v úseku opravy. Objízdné trasy budou označeny dopravním značením.

Ode dne 22. října 2011 do 20. listopadu 2011 z důvodu opravy opěrné zdi v Raspenavě nebudou obsluhovány autobusové zastávky Frýdlant,pod zámkem; Frýdlant,u Koruny; Raspenava,v aleji; Raspenava,křiž.(kromě tří školních spojů); Raspenava,u lávky, Raspenava,lékárna a Raspenava,žel.st., zastávka Frýdlant,Bělíkova bude po dobu uzavírky nahrazena zastávkou Frýdlant,nemocnice.

Autobusové linky mezi Frýdlantem a Hejnicemi budou vedeny po objízdné trase z autobusového nádraží Frýdlant ul. Fűgnerovou, u nemocnice vpravo po sil. II/291 ul. Novoměstskou do Nového Města pod Srkem a přes Ludvíkov do Raspenavy. Zpět po stejné trase. Víkendová linka 540255 na Smědavu bude zajíždět i k Raspenava,žel.st.

Cestujícím se omlouváme a děkujeme za pochopení.

ČSAD Liberec,a.s

 
památník sissi
14.10.2011

Lesy ČR přispěly k obnově památníku císařovny Sissi

V Jizerských horách byla 10. září slavnostně odhalena pamětní deska rakouské císařovny a české královny Alžběty, známé jako Sissi. Jedná se o „obnovenou premiéru“ pomníku, který byl poblíž cesty k Velkému Štolpichu instalován už koncem 19. století. O obnovu se zejména zasloužily Lesy ČR a občanské sdružení Frýdlantsko.

„S nejrůznějšími spolky a sdruženími spolupracujeme na zvelebování Jizerských hor už delší dobu, pomníků už tak máme na svém kontě celou řadu – např. se spolkem Patron, jehož náplní je právě obnova pomníčků v Jizerkách, jsme spolupracovali na obnově Neumannova pomníku na Hartě a Köhlerova pomníku, ve spolupráci se Svazem letců zas byla postavena Mohyla letců na Smědavské hoře,“ říká Otto Kučera, lesní správce Lesní správy Lesů ČR Frýdlant. „S občanským sdružením Frýdlantsko je zatím pamětní deska císařovně Sissi první vlaštovkou vzájemné spolupráce. Měla být odhalena už loni, ale povodně nás donutily ke změně termínu,“ dodává Otto Kučera.

Původní, bronzová pamětní deska byla osazena zásluhou tehdejšího Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory 10. září 1899, přesně rok po zavraždění císařovny u Ženevského jezera anarchistou. „Obnovu pamětní desky císařovny Alžběty vnímáme jako navrácení významného kulturního prvku do krajiny Jizerských hor, který má také rozměr historický a zajisté přispěje ke zvýšení atraktivity Jizerských hor a Frýdlantska pro turistický ruch,“ podotýká Jan Heinzl z občanského sdružení Frýdlantsko.

Obnova pomníku u Velkého Štolpichu přišla na 135 tisíc korun. Lesy ČR přispěly částkou 60 tisíc korun a to ze svého Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Dále se na obnově finančně podílela Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a soukromí dárci.

Záštitu nad slavnostním odhalením převzal J. Ex. Dr. Ferdinand Trauttmannsdorff, rakouský velvyslanec v České republice. V rámci slavnosti byla představena i pamětní plaketa, kterou vytvořila studentka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Alžběta Slámová. Obnova pamětní desky se uskutečnila také díky spolupráci s Městskou galerií MY Jablonec nad Nisou.

Na místo slavnostního odhalení se dostanete z Hejnic v okrese Liberec, odkud se můžete vydat pěšky nebo autem do jeden a půl kilometru vzdáleného Ferdinandova. Zde je potřeba zaparkovat a dále pokračovat pěšky zhruba dva kilometry nejprve po zelené a výše, od rozcestí Pod vodopády po žluté turistické značce směrem k vodopádu Velkého Štolpichu.

ZDROJ: Kam po Česku

 
kolonáda
30.09.2011

Aktuální stav kolonády

Termín dokončení prací nelze přesně určit. Předpoklad je, že v tomto roce by se měly dodělat ze žulových kamenů jednotlivé opěrné zdi, schodiště a ochoz kolem fontány.
V horní části u budovy Ostravy bude postavena balustráda z pískovce.
Pokud počasí vydrží, je v plánu ještě provést betonový základ pod dlažbu, která by se pokládala v příštím roce.

ZDROJ: Lázně Libverda, a. s.

 
Ilustrační foto - běh
29.09.2011

Výsledky z Běhu lázeňským parkem

V sobotu 24. září 2011 se uskutečnil 51. ročník Běhu lázeňským parkem, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda. Výsledky běhu naleznete v příloze.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 141 142 143 144 145 146 [...] 160 [...] 180 [...] 200 201 starší

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (319)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load